Oppilasurheilun postituslistan päivitys

Koulun nimi
Rehtori
Rehtorin sähköpostiosoite
Liikuntavastaavan nimi
Liikuntavastaavan puhelinnumero
Liikuntavastaavan sähköpostiosoite
Terveiset oppilasurheilulle