Säännöt

Säännöt:

1 Kilpailutoiminta – mitä ja kenelle?

Kilpailutoiminta on jaettu ikäluokittain kolmeen osaan

a                    3.– 6.-luokkalaiset (alakoulu)

b                    7. – 9.-luokkalaiset (yläkoulu)

c                    toinen aste (lukio & ammatilliset oppilaitokset

Kilpailuihin voivat osallistua  myös 1. – 2. luokan oppilas, jonka syntymävuosi on sama kuin 3. luokan oppilaalla.

Yläikäraja on 20 vuotta.

Huom Kun koulu osallistuu kilpailuihin, pitää paikalla olla opettaja.

Lajiohjelma

Alakoulu:
Joukkuelajit: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, pesäpallo, salibandy, katuviesti, suunnistuksen pariviesti.

Huom. jääkiekko (pojat), koripallo ja pesäpallo pelataan siten, että vuosittain yksi laji on vuorollaan ”lepovuorossa”.

Katuviestissä kaksi sarjaa:

-3 – 4luokka, kahdeksan osuutta ( 1) 3 lk T, 2) 3 lk P, 3) 4 lk T, 4) 4 lk P, 5) 3 lk T, 6) 3 lk P, 7) 4 lk T, 8) 4 lk )

– 5 – 6 luokka, kahdeksan osuutta (1) 5 lk T, 2) 5 lk P), 3) 6 lk T, 4) 6 lk P, 5) 5 lk T, 6) 5 lk P, 7) 6 lk T, 8) 6 lk P)

Yksilölajit: hiihto (Hiihto_säännöt), uinti, yleisurheilu (60 m, pallo/kuula, pituus)

Yläkoulu:
Joukkuelajit: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, lentopallo, pesäpallo, salibandy

Huom. koripallo ja lentopallo pelataan vuorovuosittain.

Hiihdossa (Hiihto_säännöt), suunnistuksessa sekä katuviestissä (joka luokka-asteelle tyttö ja poika eli kuusi osuutta).

Yksilölaji: uinti.

Lukio & ammatilliset oppilaitokset
Joukkuelajit: jalkapallo, salibandy, lentopallo (tytöt), kiinnostuksesta riippuen koripallo ja pesäpallo (joukkueessa 4/5 tyttöä ja 4/5 poikaa), katuviesti  kuusi osuutta (3 tyttöä ja 3 poikaa).

Kilpailujen toteutus
Kilpailutoiminnan järjestelyistä ja organisoinnista vastaa Tampereen kaupungin päätöksellä Tampereen Pyrintö r.y.

Toiminnan rahoituksesta vastaa kasvatus- ja opetustoimiala. kaupunki tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten seurojen ja valtakunnallisten lajiliittojen sekä tuomarikerhojen kanssa.

Kilpailutoiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja organisoinnista vastaa opettajajäsenistä koostuva oppilasurheilutoimikunta yhdessä Tampereen Pyrinnön kanssa.

Osanotto-oikeudet ja erityismääritteet

Alakoulu:
Yksilölajit: Sarjajako määräytyy syntymävuoden perusteella. Kuudesluokkalaisten ikäluokkaa vanhemmat oppilaat voivat osallistua 7. – 9. luokkalaisten kilpailuihin.

Joukkuelajit: Turnaukset pelataan koulujoukkueilla, pelaajat ovat 6.-luokkalaisten ikäluokasta syntymävuoden perusteella.

Jalkapallossa pelataan luokkatasojoukkuein, sarjat: tytöt 6. luokka, pojat 6. luokka sekä

3.-4.-luokkalaisten sekasarja.

Salibandyssa sarjat ovat 3.-4.-luokkalaisten sekasarja, 5.-6.luokan pojat, 3.-6. luokan tytöt.

Muissa palloilulajeissa sarjat alakoulu tytöt, alakoulu pojat.

Koulu voi halutessaan ottaa yhden yli-ikäisen pelaajan kerrallaan kentälle (vuoden yli-ikäinen), kunhan hän on samalla luokka-asteella kuin muutkin pelaajat.

Huom. sekasarja tarkoittaa, että joukkueessa on tyttöjä ja poikia. Kentällä tulee olla samaan aikaan vähintää kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. 

 Yläkoulu:
Oppilas kilpailee syntymävuotensa mukaisessa sarjassa eli 7. luokkalainen 8. luokkien sarjassa, mikäli hänen syntymävuotensa on sama kuin 8. luokan ikäluokalla. Sama sääntö on voimassa vuotta vanhempien kanssa.

  1. pelaaja voi edustaa turnauksissa tai cupeissa vain yhtä joukkuetta. Sääntörikkomuksesta seuraa joukkueen/joukkueiden tulosten hylkääminen ja poistaminen sarjasta.
  2. koripallossa, lentopallossa, salibandyssa, pesäpallossa ja jalkapallossa pelaaja voi olla syntynyt vuotta aiemmin kuin sen hetken 9.-luokkalaisten ikäluokka.
  3. jääkiekossa ei sallita yli-ikäisyyttä. Joukkue muotoutuu 8.- ja 9.-luokkalaisten ikäluokasta. Maalivahti voi olla 7.-luokkalainen.
  4. lisenssisääntö on voimassa vain tyttöjen salibandyssä, lentopallossa ja koripallossa, joissa kentällä saa olla maksimissaan kolme lisenssipelaajaa (salibandyssä ml maalivahti). Lisenssipelaajiksi lasketaan kuluvalla pelikaudella ja/tai edellisellä pelikaudella rekisteröidyt pelaajat.

Lisenssisääntö ei ole riippuvainen pelaajan sarjatasosta.. Lisenssisäännön rikkominen aiheuttaa joukkueen tuloksen hylkäämisen ja sarjasta sulkemisen.

  1. osallistuminen turnaukseen tai cup-otteluihin edellyttää koulun hoitamaan myös joukkueen valvontavastuun tapahtuman aikana.
  2. jalkapalloturnauksessa on pojilla kaksi sarjaa: eli kilpa- ja koulusarja. Kilpasarjaan osallistuvat liikuntapainotteiset koulut, mutta halutessaan myös muutkin. Koulusarjaan voivat osallistua vain ei-liikuntapainotteisten luokkien oppilaat.

Koulusarjan voittaja voi halutessaan osallistua seuraavalla viikolla pelattavaan kilpasarjaan.

Ei-liikuntaluokan oppilas voi pelata kilpasarjassa, muttei molemmissa.

Muissa palloiluturnauksissa ei ole erikseen kilpasarjaa.

  1. Sampo pääsee jääkiekossa suoraan finaaliin, muissa palloilulajeissa välierävaiheeseen.

Jääkiekon finaalin ottelupäivästä sopivat  keskenään alkusarjan voittaja ja Sampo.

  1. lähikoulut voivat koota ns. yhdistetyn joukkueen, jos omasta koulusta ei löydy riittävästi pelaajia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kootaan mahdollisimman iskukykyinen joukkue lähialueen kouluista pudottaen oman koulun oppilaita joukkueesta. Huom! Yhdistelmäjoukkuemahdollisuus koskee ainoastaan jääkiekkoa.
  2. Palloilulajeissa voittajajoukkue on oikeutettu saamaan tukea matka- ja ruokailukustannusten sekä osallistumismaksujen osalta KLL:n alue- ja lopputurnauksissa. Näistä avustuksista tulee aina sopia tapauskohtaisesti etukäteen Pyrinnön kanssa. Muut joukkueet voivat osallistua KLL:n kisoihin omakustanteisesti.

Lukio ja ammatilliset oppilaitokset
Lisenssisääntö: Salibandyssä, lentopallossa ja koripallossa saa olla kentällä maksimissaan kaksi lisenssipelaajaa.

Pesäpallossa pelataan sekasarja. Joukkueessa pitää olla tyttöjä ja poikia, neljä tyttöä ja viisi poikaa tai päinvastoin. Ns. jokeripelaaja voi olla tyttö tai poika.

Lisätietoja:

Oppilasurheilutoimikunnan puheenjohtaja Samo Siren, samo.siren(a)tampere.fi.