Arvot

OHO-periaate

 • Järjestämme toimintaa, jossa viihtyvät niin Oravat, Huoltajat kuin Ohjaajat.

Tasapuolisuus

 • Otamme huomioon kaikki lapset.
 • Tarjoamme lapsille suunnistuksessa niin harrastus- kuin kilpailutoimintaa.

Laatu

 • Oravapolku on hyvin organisoitu ja suunniteltu.
 • Harjoitukset ovat monipuolisia ja ohjaajat osaavia.

Suunnistusilo

 • Suunnistus on iloinen koko perheen harrastus.
 • Oravapolku tavoittelee iloa kaikkeen tekemiseen.
 • Tämä pätee niin oraviin, huoltajiin kuin ohjaajiinkin.

Kasvatuksellisuus

 • Oravapolku auttaa lapsia rakentamaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntopohjaa elämälle.
 • Tähän kuuluu keskeisesti hyvien tapojen ja sovittujen sääntöjen noudattaminen.

Luonnon kunnioittaminen

 • Luonnon kunnioittaminen ja jokamiehenoikeuksien tiedostaminen.
 • Kestävään kehitykseen pyrkiminen.

Ryhmät laativat näiden arvojen pohjalta itselleen pelisäännöt yhdessä oravien, huoltajien ja ohjaajien kanssa.

OPK-Kuva18