Arvot

OHO-periaate

  • Järjestämme toimintaa, jossa viihtyvät niin Oravat, Huoltajat kuin Ohjaajat.

Tasapuolisuus

  • Otamme huomioon kaikki lapset.
  • Tarjoamme lapsille suunnistuksessa niin harrastus- kuin kilpailutoimintaa.

Laatu

  • Oravapolku on hyvin organisoitu ja suunniteltu.
  • Harjoitukset ovat monipuolisia ja ohjaajat osaavia.

Suunnistusilo

  • Suunnistus on iloinen koko perheen harrastus.
  • Oravapolku tavoittelee iloa kaikkeen tekemiseen.
  • Tämä pätee niin oraviin, huoltajiin kuin ohjaajiinkin.

Kasvatuksellisuus

  • Oravapolku auttaa lapsia rakentamaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntopohjaa elämälle.
  • Tähän kuuluu keskeisesti hyvien tapojen ja sovittujen sääntöjen noudattaminen.

Ryhmät laativat näiden arvojen pohjalta itselleen pelisäännöt yhdessä oravien, huoltajien ja ohjaajien kanssa.

OPK-Kuva18