Pyrinnölle kaikki kolme Tähtiseura-tunnusta

Tampereen Pyrinnölle myönnettiin Olympiakomitean ja Suomen Suunnistusliiton toimesta kaikki kolme Tähtiseura-tunnusta: Lapset ja nuoret, huippu-urheilu sekä aikuisliikunta. Viimeksi jaostomme on auditoitu kolme vuotta sitten, jolloin tarkastelussa oli lasten ja nuorten sekä huippu-urheilun Tähtiseura-tunnukset. Tällä kertaa pyrimme saavuttamaan myös aikuisliikunnan Tähtiseura-tunnuksen, koska aikuisten harrastetoiminta on niin vahvaa.

“Tähtiseuramerkit ovat osoitus toimintamme laadusta. Tampereen Pyrinnössä suunnistetaan parhaassa mahdollisessa seurassa ja se koskee kaikenikäisiä urheilijoita ja harrastajia. Ne ovat myös vahva osoitus vapaaehtoisten toimijoidemme yhteen hiileen puhaltamisesta. Seuraavaksi emme jää lepäämään laakereillamme vaan lähdemme parantamaan toimintaamme edelleen jatkuvasti oppien ja kehittyen. Näen vastuullisuuden eri aspektien tulevan jatkossa voimakkaammin mukaan osana ihan arkista tekemistä, ja siinä meillä on päästy vasta hyvään alkuun. Mutta vierivä kivi ei sammaloidu!” Kertoo suunnistusjaoston puheenjohtaja Tuija Schmidt.

Olemme ensimmäinen suunnistusseura, joka sai aikuisliikunnan Tähtiseura-tunnuksen. Pyrinnön suunnistusjaosto on seitsemäs seura Suomessa, jolle on myönnetty kaikkien kolmen osa-alueen Tähtiseura-tunnus.

Tähtiseura-tunnukset myönnettiin 15.2.2022 tehdyn auditoinnin perusteella. Auditointia varten tehtiin mittava työ itsearvioinnissa ja toiminnan dokumentoinnissa. Tähtiseuran laatutekijöitä laitettiin kuntoon ja työstettiin itse asiassa jo parin vuoden ajan. Työstö tiivistyi viimeisten kuukausien aikana ja alkuvuodesta 2022 käytiin viikottain eri teemojen itsearviointikeskusteluja. Dokumentaatio tehtiin yhdessä eri ryhmien vastuuhenkilöiden toimesta ja seuran vapaaehtoinen Katri Lilja vastasi dokumentoinnin viimeistelystä ja viemisestä Olympiakomitean Tähtiseura-palveluun.

Koska kaikkien osa-alueiden auditointi niputettiin samaan kertaan, oli tarkasteltavien laatutekijöiden määrä melkoinen: Lähes 150. Jo edellisen auditoinnin (3 vuotta sitten) jälkeen otimme valmennuksen ohjausryhmässä ja jaostojohtokunnassa kehittämiskohteita työstöön. Matkan varrella tartuimme pidempää työstöä ja kehittämistä vaatineisiin laatutekijöihin, kuten valmennuslinjauksen dokumentointiin.

“Tiivis viimeistely tapahtui viimeisen kolmen kuukauden aikana. Jaoimme dokumentointitehtäviä ja vastuualueita. Tammikuun alusta alkaen kokoonnuimme kuusi kertaa Teams-palavereihin tekemään itsearviointia. Keskustelujen kautta nousi yhteinen käsitys siitä mitä olemme ja mitä asioita haluamme seuraavaksi edistää.” kertoo Katri Lilja.

Osa dokumenteista syntyi “luonnollisen” vuosikellon myötä, kuten toimintasuunnitelma, eri ryhmien toimintaohjeet, harjoituskalenteri, palautekyselyjen yhteenvedot, viestinnän ohje ja viestinnän vuosikello. Auditointia varten kirjasimme itsearvioinnin kaikkiin lähes 150 laatutekijään, joita täydennettiin 40 liitedokumentilla. Tähtiseuran laatutekijät ja suunnistuksen huippu-urheilun laatutekijät.

 

Suomen Suunnistusliiton puolesta auditoinnissa mukana ollut huippu-urheilupäällikkö Petteri Kähäri kuvaa prosessia seuraavasti:

“Pyrinnön suunnistusjaostossa auditoitiin kaikki kolme osa-aluetta: lasten ja nuorten urheilu, aikuisten harrastetoiminta ja huippu-urheilutoiminta. Tässä tehtiin oikeastaan historiaa, sillä minkään seuran kohdalla ei ole toimittu vastaavalla tavalla aiemmin. Toisaalta yhdelläkään suunnistusseuralla ei ole toistaiseksi ollut kaikkien kolmen osa-alueen Tähtimerkkiä, mikä Pyrinnöllä nyt hyväksyttyjen auditointien myötä on. Seura ja sen jäsenistö ovat tehneet viime vuoden loppupuoliskolla valtavan määrän työtä itsearvioinnin ja toiminnan dokumentoinnin eteen. Vaikka tietyissä yksityiskohdissa on edelleen kehitettävää, voi seuran todeta olevan kokonaisvaltaisesti hyvässä kunnossa.” Petteri Kähäri sanoo.

 

Viime syksyisessä Olympiakomitean uutisessa kerrottiin Tähtiseura-ohjelmasta ja haastatellaan Pyrinnön jaosto- ja nuorisovastaava Tero Viljasta sekä uutisen yhteydessä olevassa videossa harrasteryhmän vetäjää Tiina Jussilaa.