Påsktävlingar på Åland 2018

Åland 2-dagars

TÄVLINGSDIREKTIV sö 1.4.2018 Pettböle

Preliminärt tävlingsdirektiv publiceras på denna sida. Slutligt direktiv finns på infotavlan vid tävlingscentralen.

Huvudfunktionärer

 • Tävlingsledare och kontaktperson: Mikko Eskola
 • Banläggare: Lauri Kahila
 • Kontrollant: Mikko Eskola
 • Resultatservice: Keijo Viilo
 • Ordförande för tävlingsjuryn: Antti Rantala KangSK

Vid Pettböle tävlingscentral finns:

 • 4 toaletter (bajamaja).
 • Servering
 • Info (där även första hjälp utrustning finns)
 • Försäljning: Suunnistajan Kauppa.

Karta och terräng

 • Kartan är uppdaterad av ManseMap/Anton Kuukka.
 • Skala 1:10000, ekv. 5 m, storlek A4 (ISOM 2017). I klasserna H/D45-85 skala 1:7500 och kartstorlek A3.
 • Tävlingsområdet består till största del av berg-i-dagen terräng med mindre höjdskillnader. P.g.a. snön som finns i stora delar av området, så är berg-i-dagen områdena snötäckta. Skarsnön håller att springa på med reservation för att den delvis har smält under dagen.

Banlängd och antal kontroller

SarjaMatkaRastit SarjaMatkaRastit
D121,87 H121,87
D142,610 H142,610
D163,29 H163,49
D183,49 H184,012
D203,510 H204,611
D21A4,511 H21A5,714
D353,510 H354,611
D403,29 H404,012
D452,58 H453,810
D502,58 H503,510
D552,17 H553,510
D602,17 H602,58
D652,17 H652,58
D701,57 H702,17
D751,57 H752,17
D801,57 H801,57
D851,57 H851,57
    Motion33,311
    Motion55,214

Start, mål och ändring av emit nummer

 • Ändring av emitbrick-nummer till Infon före tävlingen
 • Avstånd till start ca 300 m.
 • Första start kl 17:00. Startintervall 2 min i alla klasser.
 • Kontrolldefinitioner finns på på kartan (kontrollkoden är inte tryckt intill kontrollringen på kartan). Även lösa kontrolldefinitioner finns att få i startfållan, vilka fästes med egna hjälpmedel.
 • Nummerlappar används inte.
 • Klasserna H/D12 och 14 får sin karta 1 minut före start i egen fålla, övriga får kartan i startögonblicket.
 • Snitsel från sista kontrollen till mål. Målstämpling vid mållinjen.

Motionsorientering

 • Direktanmälan vid Info, avgift 10 euro, Emit-hyrbricka 3 euro.
 • Motionsorienteringen har fri start mellan kl 17-18.30.
 • Motionsorienteringen använder samma start och mål som övriga klasser.
 • Motionsorienteringen startar i egen fålla vid nollningen, då startklockan piper (jämna minuter).

Parkering

TÄVLINGSDIREKTIV må 2.4.2018 travbanan, Mariehamn

Huvudfunktionärer

 • Tävlingsledare och kontaktperson: Mikko Eskola
 • Banläggare: Mikko Eskola
 • Kontrollant: Lauri Kahila
 • Resultatservice: Keijo Viilo
 • Ordförande för tävlingsjuryn: Antti Rantala KangSK

Vid travbanans tävlingscentral finns:

 • Toaletter inomhus i Totohallen
 • Dusch i Bollhalla, avstånd ca 600 m (väster om travbanan)
 • Servering
 • Info (där det även finns första hjälp utrustning)
 • Försäljning: Suunnistajan Kauppa.

Karta och terräng

 • Karta uppdaterad av If Åland.
 • Skala 1:10000, ekv. 5 m, storlek A4 (ISOM 2017). I klasserna H/D45-85 skala 1:7500 och kartstorlek A3.
 • Terrängen består delvis av flacka berg-i-dagen områden och delvis av områden med stora höjdskillnader med inslag av mer detaljerad terräng. Mindre snö än på söndagen och även områden med barmark. Om natten är kall så håller skarsnön att springa på.

Banlängd och antal kontroller

SarjaMatkaRastit SarjaMatkaRastit
D122,27 H122,27
D142,36 H142,36
D162,99 H163,29
D183,29 H183,912
D203,48 H204,112
D21A4,213 H21A5,414
D353,48 H354,112
D402,99 H403,912
D452,710 H453,69
D502,710 H503,29
D552,27 H553,29
D602,27 H602,710
D652,27 H652,710
D701,66 H702,27
D751,66 H752,27
D801,66 H802,27
D851,66 H852,27
    Motion32,57
    Motion54,812

Start, mål och ändring av emit nummer

 • Ändring av emitbrick-nummer till Infon före tävlingen.
 • Avstånd till start 600 m.
 • Första start kl 10:00. Startintervall 2 min i alla klasser.
 • Kontrolldefinitioner finns på på kartan (kontrollkoden är inte tryckt intill kontrollringen på kartan). Även lösa kontrolldefinitioner finns att få i startfållan, vilka fästes med egna hjälpmedel.
 • Nummerlappar används inte.
 • Klasserna H/D12 och 14 får sin karta 1 minut före start i egen fålla, övriga får kartan i startögonblicket.
 • Snitsel från sista kontrollen till mål. Målstämpling vid mållinjen.

Motionsorientering

 • Direktanmälan vid Info, avgift 10 euro, Emit-hyrbricka 3 euro.
 • Motionsorienteringen har fri start mellan kl 10-11.30.
 • Motionsorienteringen använder samma start och mål som övriga klasser.
 • Motionsorienteringen startar i egen fålla vid nollningen, då startklockan piper (jämna minuter).

Parkering

Prisutdelning

 • Priserna utdelas i Infon så snart de sammanlagda resultaten för två dagar är klara, så att de som skall med färjan hinner hem.
 • Antal priser per klass meddelas vid travbanan i fönstret vid totohallen.

Välkomna!

Tampereen Pyrintö

IF Åland