Påsktävlingar på Åland 2018

Åland Natt  – kvällsstafett och nattstafett
lördag 31.3.2018 Eckerö/Marby

TÄVLINGSDIREKTIV

Preliminärt tävlingsdirektiv publiceras på denna sida. Slutligt direktiv finns på infotavlan vid tävlingscentralen.

Huvudfunktionärer

Vid tävlingscentralen finns:

 • 2 toaletter (bajamaja). De finns vid återvinningsstationen öster om åkern.
 • Servering (fram till ca kl 21)
 • Info (där även första hjälp utrustning finns)
 • Försäljning: Suunnistajan Kauppa.

Karta och terräng

 • Skala 1:10000, ekv. 5 m (ISOM 2017). Kartan är uppdaterad av ManseMap/Anton Kuukka (berg-i-dagen har ritats in på kartan i samband med uppdateringen)
 • Terrängen är bitvis flack men med större branter vid bergskanterna, till största delen typisk berg-i-dagen terräng. Snö finns i en stor del av området, men håller någorlunda bra att springa på.

Laguppställning

 • Startlista
 • Ändringar lämnas in till Info senast 1 h före den egna klassens start.

Parkering

Stafett i dagsljus kl 18.45

 • A-klassen avgörs som 3 personer och B- och C-klassen som 2 personers lagtävling. Hela laget startar samtidigt och var och en springer sitt banalternativ som är gafflat med övriga.
 • Banlängd klassvis och gemensam starttid för alla:

Klass

Gemensam starttid

Löpare 1

Löpare 2

Löpare 3

Antal lag

Pris

Ilta-A (kväll-A)

18:45

6.5 km

5.0 km

6.5 km

3

1

Ilta-B (kväll-B)

18:45

4.2 km

4.2 km

 

56

3

Ilta-C (kväll-C)

18:50

3.2 km

3.2 km

 

38

3

 • Nummerlapp bärs endast av lagets första löpare. Nummerlapp fås från Info. Egna säkerhetsnålar (låna annars av någon bekant eller från Info). Laget går till startområdet mellan Tampereen Pyrintös rödvita flaggor (beachflaggor). Obs! Kom ihåg att nolla din emitbricka. Laget samlas vid start 5 minuter före gemensam start.
 • Löparna i laget står på startlinjen bakom varandra, så att löpare nr 1 med nummerlapp står längst fram, och löpare nr 2 står bakom och i A-klassen står löpare nr 3 längst bak. Löparna själva ansvarar för att laget står i rätt ordning, eftersom fel ordning kan leda till diskning då granskning av kontrollstämplingar i mål sker på basen av anmäld löpordning. Kartorna delas ut vid starten lagvis till lagets första löpare. Obs! Var noggrann med att ta rätt karta, kontrollera att du tar rätt sträcka.
 • Kartorna samlas in föreningsvis i påsar och returneras efter att nattstafetten startat (kartorna som inte returneras tas med till tävlingarna på sö/må)

Nattstafett kl 21

 • A-klassen avgörs som 3 personer och B- och C-klassen som 2 personers lagtävling. Hela laget startar samtidigt och var och en springer sitt banalternativ som är gafflat med övriga.
 • Banlängd klassvis och gemensam starttid för alla:

Klass

Gemensam start

Löpare 1

Löpare 2

Löpare 3

Antal lag

Pris

Yö-A (natt-A)

21:00

6.5 km

5.0 km

6.5 km

32

3

Yö-B (natt-B)

21:05

4.2 km

4.2 km

 

24

3

Yö-C (natt-C)

21:05

3.2 km

3.2 km

 

2

1

 • Nummerlapp bärs endast av lagets första löpare. Nummerlapp fås från Info. Egna säkerhetsnålar (låna annars av någon bekant eller från Info). Laget går till startområdet mellan Tampereen Pyrintös rödvita flaggor (beachflaggor). Obs! Kom ihåg att nolla din emitbricka. Laget samlas vid start 5 minuter före gemensam start.
 • Löparna i laget står på startlinjen bakom varandra, så att löpare nr 1 med nummerlapp står längst fram, och löpare nr 2 står bakom och i A-klassen står löpare nr 3 längst bak. Löparna själva ansvarar för att laget står i rätt ordning, eftersom fel ordning kan leda till diskning då granskning av kontrollstämplingar i mål sker på basen av anmäld löpordning. Kartorna delas ut vid starten lagvis till lagets första löpare. Obs! Var noggrann med att ta rätt karta, kontrollera att du tar rätt sträcka.

Motionsorientering

 • Det finns även motionsorienteringsbanor (öppen motion) 3 km och 5 km.
 • Direktanmälan i info, avgift 10 euro, Emit-hyrbricka 3 euro.
 • OBS! Även motionsorienteringen startar i den gemensamma starten!
 • Starttider
  • 5 km (Kunto5)  kl 18:45 (dag) eller 21:00 (natt)
  • 3 km (Kunto3) kl 18:50 (dag) eller 21:05 (natt).
  • Det är tillåtet att starta senare men tiden räknas från den gemensamma starten.

Välkomna!

Tampereen Pyrintö

IF Åland