Ratamestarien lausunnot La-Su 6.-7.6.2015

La-Su 6.-7.6.2015 Aikuisten radat

Grano Games 2015 tarjoaa suunnistajille monipuolisia haasteita vaihtelevassa maastossa. Maaston pääosan muodostaa idässä uusi viime vuonna kartoitettu Tornivuoren maasto. Kilpailumaaston länsi- ja eteläosa on monille suunnistajille jo entuudestaan tuttua, osittain myös viime vuoden Tampere Gamesistä. Maasto on kulkukelpoisuudeltaan ja näkyväisyydeltään vaihtelevaa hämäläistä talousmetsää. Maastosta löytyy mm. pienipiirteistä avokalliomäkeä, hyväpohjaista loivasti kumpuilevaa kuusikkoa hyvällä näkyvyydellä, tiheitä rinteitä sekä mäkien välejä ja harvennushakattua risukkoa. Korkeuserot ovat kohtalaiset, mutta varsinkin kisakeskuksen lähettyviltä löytyy todella jyrkkiäkin rinteitä, joilla on oltava varovainen, varsinkin jos sammaleet ovat vielä liukkaita.

Kartta on eri kartoittajien kädenjälkeä ja siksi kuvaustyyliltään vaihteleva. Varsinkin sunnuntain pisimmillä radoilla käydään alueilla, joilla kartta on viime vuoden malliin hieman ’köyhän oloinen’.

Radat tarjoavat monipuolisia suunnistustehtäviä maaston parhaita osia hyödyntäen. Maaston tietynlaisen rikkonaisuuden ja muutaman kielletyn alueen takia radoilla joudutaan käyttämään pieniä siirtymäpätkiä tietä pitkin. Kaikki radat ovat silti täyttä suunnistusta alusta loppuun saakka, eikä nukahduksiin ole varaa. Kaikki radat ylittävät vähintään toisena päivänä maastoa halkovan mökkiläisten käyttämän soratien. Tielle asetetaan varoitusmerkkejä suunnistajista, mutta silti kannattaa noudattaa varovaisuutta tietä ylitettäessä.

Kielletyt alueet on merkitty karttaan kielletyn alueen merkillä ja osa on merkitty myös maastoon kielletyn alueen nauhalla. Jotta suhteet maanomistajiin säilyvät kunnossa ja fairplay –hengen mukaan, pysythän pois kielletyiltä alueilta, vaikka kielletyn alueen kautta tarjoutuisi mahdollisuus oikaista.

Suunnistuselämyksiä kaikille toivottaen La-Su – aikuisten ratojen ratamestari Lauri Kahila

 

La-Su 6.-7.6.2015 Lasten radat (H/D6RRS-H/D14)

Tämän vuoden Grano Games (ent. Tampere Games) lauantain ja sunnuntain osakilpailut suunnistetaan hienoissa ja vaativissa Tornivuoren maastoissa. Perinteisesti sunnuntain osakilpailu on myös lasten sarjojen Häme Cup:n osakilpailu.

Grano Games:n lähtökohtana lasten ratojen suunnittelussa oli luoda lapsille turvalliset, monipuoliset ja sopivan haastavat radat eri sarjoille. Lauantain ja sunnuntain radoilla on osittain samanlaisia piirteitä molempina päivinä, joten varsinaisesti ratoja ei voi ryhmitellä lauantaina keskimatkan tyyppiseksi ja sunnuntaina pitkän matkan tyyppiseksi kisaksi, mutta ratamestari on pyrkinyt tarjoamaan reitinvalintamahdollisuuksia, ja myös pitkiäkin rastivälejä on tarjolla. Toisena erityispiirteenä radoilla Tornivuoren maastoissa ovat mäet. Myös lapset pääsevät puntaroimaan suunnistustaitojaan sekä fyysisesti, että henkisesti Tornivuoren nousuissa.

Maastoa halkovat mäkien lisäksi kärrypolut, linjat, soratiet piha-alueineen, joiden varressa on mm. viljeltyjä peltoja (muista: Pistepelto = Kielletty alue!). Tämän lisäksi maastoon on rajattu muutamia kiellettyjä alueita, jonne ei tietenkään saa mennä. Karttaa halkoo myös liikennöity soratie, jota suunnistajat saavat hyödyntää reittisuunnittelussa. Muistakaa varovaisuus tietä käyttäessä tai ylittäessä. Maastoon on myös tehty isompien ojien ylitykseen pari siltaa, jotka on erikseen merkitty karttaan ylityspaikan merkillä.

Kulkukelpoisuus suunnistusradoilla vaihtelee erittäin nopeasta maastotyypistä välillä perinteiseen hämäläiseen hidaskulkuiseen metsään. Maastossa on erittäin paljon rasteja lähekkäin – tarkista aina koodi!

Lukekaa myös huolella kilpailuohjeista lasten ratojen erillisohjeet. Ohjeissa mm. mainitaan, että sunnuntaina ns. lyhyellä RR:llä on eri lähtöpaikka kuin muilla lasten lähdöillä.

Lopuksi toivotan kaikille rehtiä, reilua ja menestyksellistä Grano Games kilpailua. ”Maltti on valttia!”

Hienoja suunnistuselämyksia toivottaa Samuli Saarikko, La-Su Grano Gamesin lasten ratojen ratamestari

Leave a Comment