Kilpailuohje

Kansallinen suunnistus­kilpailu

Grano Games Tampereella 24.-26.5.2019

Järjestäjä Tampereen Pyrintö

Ohje on alustava. Lopullinen ohje on luettavissa kilpailukeskuksessa.

Tiivistelmä

Perjantai

 • Ei opastettua pysäköintiä. Huomioi kielletyt alueet saapuessasi ja pysäköinnissä!
 • Rintanumerot ja emit-tarkastusliuskat kilpailukeskuksessa.
 • Rastimääritteet irrallisina ja painettuna karttaan.
 • Nastareiden käyttö kielletty.
 • Lähtöön matkaa: L1: 1000 m, L2: 400 m ja L3: 100 m.
 • Maksut kilpailukeskuksessa käteisellä tai MobilePay:llä

Lauantai ja sunnuntai

 • Pysäköinti Terälahden kentällä, maksu 2 € / 4 € infoon.
 • Rintanumerot ja emit-tarkastusliuskat kilpailukeskuksessa.
 • Rastimääritteet irrallisina ja painettuna karttaan.
 • Lähtöön lauantaina kork. 300 m ja sunnuntaina kork. 800 m
 • Maksut kilpailukeskuksessa käteisellä tai MobilePay:llä

Saapuminen ja pysäköinti

Perjantai

Kilpailukeskus: Tampereen yliopisto / Keskustakampus, Kalevantie 4

Suosi saapuessasi joukkoliikennettä.  Kilpailukeskukseen saa saapua ainoastaan jalkaisin tai pyörällä ja vain Kalevantietä pitkin.

Huomioi, että autolla kilpailualueelle ajaminen on kielletty.  Mikäli saavut autolla, tapahtuu pysäköinti omatoimisesti kaupungin kaduilla liikennemerkkien mukaisesti tai pysäköintitaloissa kilpailualueen ulkopuolella.

Kadunvarsipysäköinti kilpailualueen välittömässä ympäristössä on pääsääntöisesti maksullista klo 18 saakka. Isompia pysäköintialueita löytyy esimerkiksi Ratinan rantatien ja Sairaalakadun varrelta. Lisätietoja kadunvarsipysäköinnistä: https://www.tampere.fi/liikenne-ja-kadut/pysakointi/maksuvyohykkeet.html ja pysäköintitaloista: https://www.finnpark.fi/kohteet/.

Kisakeskus perjantaina 24.5.

Lauantai ja sunnuntai

Opastuksen alku on etelästä päin tultaessa Terälahdessa, ennen Velaatantien ja Kuorannantien risteystä (osoite: Terälahdentie 1088, https://goo.gl/maps/Y8nvDMUsgFq), josta ajoaika pysäköintiin n. 1 min.

Pysäköinti Terälahden sorakentällä, josta kävelymatka kilpailukeskukseen n. 1,4 km. Jalankulkuyhteys kulkee suurelta osin kapeapientareista maantien piennarta pitkin. Oman turvallisuuden takia vain jonossa kulkeminen on sallittua. Rinnakkain kävely maantiellä on kielletty!

Kisakeskuksessa on hyvin rajallinen määrä pysäköintipaikkoja pienten lasten kanssa saapuville sekä varttuneimmille veteraaneille. Pysäköintimaksu viikonlopulta 4 € mikäli autossa 1-2 henkilöä ja 2 € mikäli autossa vähintään kolme henkilöä. Pysäköintimaksu tulee suorittaa infoon. Maksuvälineenä käteinen tai MobilePay.

Kisakeskus Terälahdessa la-su 25.-26.5.

Maasto

Kilpailumaaston erityispiirteet on kuvattu ratamestareiden lausunnoissa. Lausunnot ovat nähtävillä myös kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.

Kielletyt alueet

Perjantai

Sprintin karttamerkit osoittavat kielletyt ja sallitut alueet kartalla. Karttamerkki määrittelee mistä saa mennä, vaikka este olisi maastossa ylitettävä. Kertaa karttamerkit. Kielletyt kadut saa ylittää vain merkityistä ylityspaikoista ja vain tielle asetettujen huomiotolppien välistä. Ole varovainen tiellä liikkuessasi.Kielletyillä alueilla liikkuneet kilpailijat hylätään. Sääntöjen noudattamista valvoo kilpailualueella 30 ns. maastovalvojaa.

Lauantai ja sunnuntai

Pihapiirit ovat kiellettyjä alueita. Niiden lisäksi karttaan on merkitty kielletyn alueen tai kielletyn kulku-uran merkillä alueita, joita kilpailija ei saa käyttää. Kielletyillä alueilla liikkuneet kilpailijat hylätään.

Kilpailukeskuksessa olevien louhosjyrkänteiden alaosa on täysin kiellettyä aluetta 15 m etäisyydelle jyrkänteestä. Louhoksen yläosassa on aita tai kielletyn alueen nauha. Myös murskekasoissa kiipeily on kielletty. Kilpailukeskuksessa on lisäksi merkitty kielletyn alueen nauhalla taimikkoalueita, joilla kulkeminen on kielletty. Vanhempien vastuulla on huolehtia, että myös lapset ovat tietoisia näistä kielloista.

Sunnuntain pisimmät radat ylittävät maantien 338. Ylityspaikalla on liikenteenohjaajat, joiden ohjeita on noudatettava. Noudata varovaisuutta ylityksessä!

Ratapituudet

Ratapituudet ovat taulukossa omalla sivullaan: Sarjat ja matkat

Kartta

Perjantai

 • Sprinttisuunnistuskartta, 5/2019. Tulostus Grano.
 • Mittakaava 1:4000 sarjoilla H/D13 – H/D40. Muissa sarjoissa 1:3000. Käyräväli 2 m.
 • Kartan koko A4.
 • Kartta on säänkestävää Pretex-materiaalia.
 • Huom 1: Kisakeskuksen pohjoispuolella olevan Kalevantien saa vain alittaa. Kartassa on tässä kohtaa levennetty alikulun merkki ) ( ja siitä siis saa mennä vain ali, mutta ei tien yli.
 • Huom 2: Ratapiirrosten selkeyden vuoksi on usealla sarjalla joko
  • Sarjat D45-D65 ja H45-H80: kartan kääntö – kartan alkuosa on merkitty karttaan isolla (1)-merkinnällä ja loppuosa (2)-merkinnällä.
  • Sarjat D16-D21A ja H16-H40: alkuosa ja loppuosa samalla puolella karttaa siten, että oikeassa yläkulmassa on radan loppuosa omana pikkukarttanaan. Kartan alkuosa on merkitty karttaan isolla (1) -merkinnällä ja loppuosa (2)-merkinnällä.
  • Esimerkki: Kartan alkuosa (1) päättyy rastille 11 ja loppuosa radasta (rastit 12-15), joka on merkitty karttaan isolla (2) -merkinnällä, jatkuu ko. rastin paikalla olevasta lähtökolmiosta. Matkataulukossa on mainittu, miltä rastilta muutos tapahtuu.

Lauantai ja sunnuntai

 • Suunnistuskartta 2017, ajantasaistus 5/2019. Tulostus Grano.
 • Mittakaava 1:10000 sarjoilla H/D16 – H/D40. Muilla sarjoilla 1:7500. Käyräväli 5 m.
 • Lauantaina kartan koko A4, paitsi 13-vuotiailla ja nuoremmilla A5.
  • Lauantaina karttamateriaali kaikilla sarjoilla säänkestävä Pretex.
 • Sunnuntaina kartan koko A3, paitsi 14-vuotiailla ja nuoremmilla A5.
  • Sunnuntaina karttamateriaali aikuisten sarjoissa normaali karttapaperi, joka on suojattu karttamuovilla. Lasten sarjoissa karttamateriaalina säänkestävä Pretex.

Kilpailijat saavat pitää oman karttansa suorituksensa jälkeen. Lajisääntöjen ja fair play -hengen mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa ja rataa muille kilpailijoille eikä valmentajille/huoltajille.

Kilpailunumerot

Kilpailijat ottavat itse numeronsa kilpailukeskuksen kansioista. Omat hakaneulat. Jos kilpailet eri sarjassa eri päivänä, on sinulla eri päivinä eri numero. Palauta numerosi infoon, jos et kilpaile seuraavina päivinä. Numerot kerätään pois sunnuntaina maalissa.

Mikäli unohdat palauttaa kilpailunumeron viikonlopun aikana:

 • toimita se postitse osoitteeseen Mikko Eskola, Linnainmaanraitti 16 A 4, 33580 Tampere
 • tai tuo se Jukolassa Pyrinnön seurateltalle.

GPS-seuranta

GPS-seuranta on lauantaina kaikilla H/D14-sarjojen ja sunnuntaina kaikilla H/D16-sarjojen kilpailijoilla. Näin haluamme tarjota hienoja haasteita ko sarjojen suunnistajille.

Seurantalaitteen kantoliivi tulee noutaa kilpailukeskuksen infon läheisyydestä ja pukea päälle ennen siirtymistä lähtöpaikalle. Toimitsijat laittavat GPS-laitteen liiviin sisään lähtökarsinassa. Laite ja kantoliivi tulee palauttaa välittömästi maaliin saapumisen jälkeen noutopaikkaan.

Huom! Lajisääntöjen mukaan kilpailijat eivät saa näyttää kilpailukarttaa tai rataa muille kilpailijoille tai valmentajille. Tämä koskee myös GPS-seurannasta kilpailun aikana hankittua tietoa eli kilpailijat eivät saa ennen omaa suoritustaan katsoa GPS-seurantaa. Mikäli valmentajat, huoltajat tai muu kisaväki katsovat GPS-seurantaa, eivät he saa välittää siitä mitään tietoa vielä lähtemättömälle kilpailijalle. Eli fair play -hengen mukaan annetaan kaikille samat lähtöedellytykset.

Huom: Lue lisää lauantain GPS-analyysitilaisuudesta ja Tramppaparkin pompuista erillisestä tiedotteesta: GPS-seurattujen iltatapahtuma.

Lähdöt

Opastus lähtöihin alkaa jokaisena päivänä infopaalulta, josta selviää myös opastuksessa käytetyn nauhoituksen väri.

Perjantai

 • Lähtö 1: Sarjat H13-H70 ja D13-D55 sekä kuntosuunnistus. Matka lähtöön 1000 m.
  • Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan neljä minuuttia ennen omaa lähtöaikaansa.
  • Huom! Myös sarjat H/D13 ja H/D14 lähtevät samoin kuin aikuiset eli rastinmääritteet ovat jaossa lähtökarsinassa ja kartan saa ottaa vasta lähtöhetkellä. Näin haluamme opettaa 14-sarjalaiset jo SM-rutiineihin. Rastinmääritteissä esiintyvät kohteet on nähtävillä lähtöpaikalla ennen lähtökarsinaa sekä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla.
 • Lähtö 2: TR- ja RR-sarjat sekä H/D10-12. Matka lähtöön 400 m.
  • Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa.
  • Kts. Lasten lähdön erityisohjeet.
 • Lähtö 3: H75-H85 ja D60-D85. Matka lähtöön 100 m.
  • Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan neljä minuuttia ennen lähtöaikaansa.

Lauantai

 • Lähtö 1: Sarjat H/D14 ja sitä vanhemmat, sekä KUNTO A (4,9 km) ja KUNTO B (3,6 km). Matka lähtöön 300 m.
  • Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan neljä minuuttia ennen lähtöaikaansa.
  • H/D14-sarjoissa kilpailija saa ottaa karttansa 1 minuutti ennen lähtöaikaansa.
  • H/D14-sarjojen kilpailijoille laitetaan GPS-liivi etukäteen infosta noudetun liivin sisään lähtökarsinassa.
 • Lähtö 2: H/D13 ja nuoremmat sekä KUNTO C (2,4 km). Matka lähtöön 200 m.
  • Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa.
  • Kts. Lasten lähdön erityisohjeet.

Sunnuntai

 • Lähtö 1: Sarjat H/D16 ja sitä vanhemmat, sekä KUNTO A (7,9 km) ja KUNTO B (5,1 km). Matka lähtöön 700 m.
  • Huom! Verryttely on sallittu ainoastaan lähtöviitoituksen varrella. Maantien 388 pientareella verryttely on kielletty!
  • Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan neljä minuuttia ennen lähtöaikaansa.
  • H/D16-sarjojen kilpailijoille laitetaan GPS-liivi etukäteen infosta noudetun liivin sisään lähtökarsinassa.
 • Lähtö 2: H/D14 ja nuoremmat sekä KUNTO C (3,0 km). Matka lähtöön 800 m.
  • Lähtöviitoituksen loppuosassa on noin 50 m haastavaa maastoa.
  • Kilpailija kutsutaan lähtökarsinaan viisi minuuttia ennen lähtöaikaansa.
  • Kts. Lasten lähdön erityisohjeet.

Lasten lähdön erityisohjeet

 • 5 min ennen omaa lähtöä: Kilpailija kutsutaan nimellä lähtökarsinaan. RR-, TR-, ja 10-sarjoilla on rata nähtävänä ja muilla lasten sarjoilla on kilpailukartta K-pisteineen nähtävänä.
 • 4 min ennen omaa lähtöä: Emit-kortin nollaus ja numeron tarkistus lähtötoimitsijan avustamana.
 • 3 min ennen omaa lähtöä: Perjantain sprintissä sprintin kielletyt ja sallitut kuvaparit nähtävänä.
 • 2 min ennen omaa lähtöä: RR- ja H/D10-sarjojen kilpailijat saavat kartan ja opastuksen. TR-sarjalla on rata nähtävänä ja muilla sarjoilla on kartta K-pisteineen nähtävänä.
 • 1 min ennen omaa lähtöä: H/D12TR- ja H/D12-sarjojen kilpailijat saavat ottaa karttansa. H/D13- ja H/D14-sarjojen kilpailijat saavat ottaa karttansa minuutti ennen lähtöä lauantaina ja sunnuntaina. Ole tarkkana, että otat kartan oman sarjan ämpäristä.

Rastinmääritteet

Perjantai

 • 13 – 85-sarjojen rastinmääritteet ovat saatavilla lähtökarsinassa. Rastinmääritteet on painettu myös kilpailukarttaan.
 • 13 – 14-sarjoissa käytetyt rastinmääriteet ovat nähtävillä kilpailukeskuksessa
 • 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien rastinmääritteet ovat jaossa lähtöalueella ennen lähtökarsinaa. Rastinmääritteet on painettu myös kilpailukarttaan. RR-sarjoissa ei ole rastinmääritteitä.

Lauantai ja sunnuntai

 • 16 – 85 sarjojen rastinmääritteet ovat saatavilla lähtökarsinassa. Rastinmääritteet on painettu myös kilpailukarttaan.
 • 14 -vuotiaiden ja nuorempien rastinmääritteet ovat nähtävillä kilpailukeskuksen ilmoitustaululla ja jaossa lähtöalueella ennen lähtökarsinaa. Rastinmääritteet on painettu myös kilpailukarttaan. RR-sarjoissa ei ole rastinmääritteitä.

Lasten sarjojen viitoitukset ja rastit

Perjantai

RR-sarjat: Rastitunnukset pukeissa RR1-RR9. Viitoitus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla. Viitoitus on maastossa yhtenäinen valkoinen muovinauha. Viimeisellä rastilla on RR9-koodi ja ’suorien’ ratojen viimeisen rastin koodi 100. Leimata saa kummalla leimasimella vaan.

Lauantai

Viimeisellä rastilla on RR-koodi ja suorien ratojen viimeisen rastin koodi 100. Leimata saa kummalla leimasimella vaan.

Pitkä RR eli H/D10RR, H/D9RR: Rastitunnukset pukeissa RR1P ja RR2, RR3…

Viitoitus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla. Pitkän RR:n viitoituksen väri on maastossa radan alkuosalla keltainen ja loppuosalla valkoinen. Lyhyt ja pitkä viitoitus yhtyvät RR2-rastilla. Lyhyen RR-radan viitoituksen alkuosa (maastossa valkoinen) on merkitty pitkän RR-radan karttoihin katkoviivalla.

Lyhyt RR eli H/D8RR ja H/D6-10RRS: Rastitunnukset pukeissa RR1L ja RR2, RR3…

Viitoitus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla. Viitoitus on maastossa valkoinen. Pitkän RR-radan viitoituksen alkuosa (maastossa keltainen) on merkitty lyhyen RR-radan karttoihin katkoviivalla.

Tukireitti (TR): Viitoitus on merkitty karttaan yhtenäisellä viivalla ja maastoon alkuosastaan keltaisella ja loppuosasta valkoisella viitoituksella.

H/D12: Sarjan kartalla on näkyvissä pätkä rastireitin viitoitusta tukemassa suunnistusta haastavammassa maaston osassa.

Sunnuntai

Rastireitin viitoitukset ja rastikoodit kuten lauantaina.

H/D10-sarjalla on apuviitoitus rastivälillä 4-5. Tämä on merkitty karttaan katkoviivalla ja maastoon puihin kiinnitetyillä punavalkoisilla muovinauhoilla.

H/D10-sarjan apuviitoitus sunnuntain rastivälillä 4-5

H/D10- H/D14 sarjoilla on sunnuntaina ns. ’varvaus’ kilpailukeskuksen tuntumassa. Karttaan tämä on merkitty katkoviivalla ja maastossa yhtenäisellä puna-valkoisella muovinauhalla.

H/D10-14-sarjojen viitoitus kilpailukeskuksen ‘varvauksessa’ sunnuntaina

Rastit, leimausjärjestelmä ja Emit-kortit

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Lasten lähdössä on nähtävillä mallirasti.

Tarkista Emit-numerosi lähtöluettelosta ja käy tarvittaessa käy vaihtamassa Emit-numerosi infossa ennen lähtöpaikalle lähtöä. H/D16 ja sitä vanhempien sarjojen kilpailija, joka lähtee maastoon muulla kuin lähtölistaan merkityllä Emit-kortilla, hylätään, jollei muutoksesta ole ilmoitettu infoon ennen lähtöä. Emit-kortin muutoksesta peritään 3 € maksu (käteinen tai MobilePay).

Kilpailija on itse vastuussa Emit-korttinsa toimivuudesta. Kortin toimivuuden voi tarkastaa infopaalulla olevassa nolla-leimasimessa. Emit-kortteja on mahdollisuus vuokrata infosta rajallinen määrä hintaan 3 € (käteinen tai MobilePay). Vuokratut Emit-kortit on palautettava infoon kisan jälkeen. Palauttamatta jätetystä Emit-kortista peritään 60 € maksu.

Huom! Näytöllinen Emit-kortti voi näyttää eri koodia kuin mitä rastipukissa on.

Emit-kortin tarkastuslipukkeita on saatavilla kilpailunumeroiden jakopisteen läheisyydessä.

Viimeisellä rastilla on sekä RR-rastin tunnus, että muiden sarjojen numerotunnus. Leimata voi millä tahansa leimasimella.

Juomapaikka

Sunnuntaina on pidemmillä radoilla merkitty karttaan juomapiste jossa juomana on vettä.

Kilpailukeskuksessa ei ole yleistä juomavesipistettä. Tuo siis mielellään tarvitsemasi juomavesi mukanasi!

Maali

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Leimaa maalileimasimessa ja etene emit-kortin purkuun. Myös suorituksensa keskeyttäneiden tulee ilmoittautua maalissa.

Sunnuntain pitkällä matkalla on sarjoilla D70-85 ja H80-85 maalileimaus ”etämaalissa”, jonka etäisyys kilpailukeskuksesta on 2 km. Etämaalista on kuljetus kilpailukeskukseen. Mikäli kuljetus ei ole paikalla saapuessasi maaliin, odota hetki. Kilpailukeskuksessa näiden sarjojen kilpailijan tulee käydä maalin emit-purkupisteellä.

Maali suljetaan perjantaina klo 21:00, lauantaina klo 15:30 ja sunnuntaina klo 15.

Pistelasku ja palkinnot

Grano Gamesin voitto ratkeaa kaikissa kilpasarjoissa (D8RR-D85 ja H8RR-H85) yhteiskilpailun perusteella. Jokaisen päivän voittaja saa 1000 pistettä ja muut saavat vähemmän pisteitä suhteutettuna aikaan. Yhteispisteisiin lasketaan kultakin kilpailijalta kaksi parasta pistemäärää. Sarjan voittaa suurimman yhteispistemäärän saanut kilpailija. Palkinnot jaetaan yhteiskilpailun perusteella.

Pistekaava: Kilpailijan pisteet = voittajan aika / oma aika * 1000. Kilpailija saa niin paljon pisteitä kuin häviää promilleissa voittajalle. Esimerkki: Voittajan aika 30 min ja oma aika 35 min. Siten kilpailija saa pisteitä tältä päivältä 30/35*1000 = 857 pistettä. Pisteitä ei tulosteta tulostaululle ’onlinena’, vaan nettisivuille vasta päivän päätteeksi.

Sunnuntaina jaetaan palkinnot palkintopallilla H/D21A sekä H/D8RR – H/D16-sarjoissa. Palkittavien määrä kerrotaan ilmoitustaululla. Palkintojen jako pyritään suorittamaan mahdollisimman pian sarjojen valmistumisen jälkeen. Palkintojen jaon ajankohta ilmoitetaan kuulutuksella.

Muiden sarjojen palkinnot ovat noudettavissa infosta sunnuntaina, kun sarja on valmistunut.

10-vuotiaat ja nuoremmat saavat osallistumispalkinnon maalissa jokaisena päivänä.

Huom! Verohallinnon nykyisen linjauksen vuoksi järjestäjä joutuu ilmoittamaan palkinnonsaajien tiedot Tulorekisteriin. Tämän vuoksi keräämme kaikilta palkinnonsaajilta, myös lapsilta, henkilötiedot (nimi + henkilötunnus). Palkinto luovutetaan infosta vain henkilötietoja vastaan. Myös palkintopallilla palkittavat saavat varsinaisen palkintonsa palkintojen jaon jälkeen infosta henkilötietoja vastaan. Henkilötiedot kerätään vain tätä tarkoitusta varten eikä niitä luovuteta muuhun tarkoitukseen.

Kuntosuunnistus

Kuntosuunnistukseen voi ilmoittautua etukäteen (kts. Kilpailukutsu) tai paikanpäällä infossa. Kuntosuunnistus maksaa 12 € / kartta. Maksuvälineenä kilpailukeskuksessa käteinen tai MobilePay. Myös etukäteen ilmoittautuneet ja maksaneet käyvät hakemassa infosta lapun, jota vastaan he saavat lähdössä kartan.

Perjantai – lähtö kuntoradoille klo 18-19:30

 • Kunto A&B&C 2,5 km (lähtö 1)

Lauantai – lähtö kuntoradoille klo 12-14

 • Kunto A – 4,9 km  (lähtö 1)
 • Kunto B – 3,6 km  (lähtö 1)
 • Kunto C – 2,4 km  (lähtö 2)

Sunnuntai – lähtö kuntoradoille klo 10-12

 • Kunto A – 7,9 km  (lähtö 1)
 • Kunto B – 5,1 km  (lähtö 1)
 • Kunto C – 3,0 km  (lähtö 2)

Muksula

Perjantaina ei ole muksulaa. Lauantaina ja sunnuntaina muksula on kilpailukeskuksessa teltassa. Muksula on maksuton ja ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Rastiralli

Lauantaina ja sunnuntaina Rastiralli. Rastirallin hinta on 4 € ja se maksetaan infoon tai ravintolaan. Maksuvälineenä käteinen tai MobilePay.

Kahvio / ravintola

Kilpailukeskuksessa on kahvio perjantaina ja ravintola lauantaina ja sunnuntaina.

Kilpailuravintolassa on myynnissä keittoa, sekä lättyjä lauantaina ja sunnuntaina. Kaikkina päivinä on myytävänä mehua, kahvia, munkkeja tai pullaa, sämpylöitä ja makeisia yms. sekä makkaraa.

Maksuvälineenä käteinen tai MobilePay.

Pukeutuminen ja pesu

Pukeutuminen kenttäolosuhteissa.

Kilpailukeskuksissa ei ole pesumahdollisuutta. Suomen saunapääkaupungin Tampereen yleisiä pesupaikkoja on listattuna erillisessä kartassa (https://drive.google.com/open?id=1oh5tQExxWrTrCB8GjXJAf1hJ48PJpPp_&usp=sharing). Hinta- ja aukiolotiedot on kerätty huhtikuussa 2019, joten varmista niiden paikkaansa pitävyys vielä etukäteen.

Muut kilpailukeskuspalvelut

 • Ensiapu
 • Käymälä
 • Varustemyyntiä
 • Sisätilaa ei ole eikä majoittuminen ole mahdollista

Toimihenkilöt

 • Kilpailunjohtaja Teija Liponkoski, p. 0407647683, tliponkoski(a)gmail.com
 • Sprintin valvoja Jouni Mähönen
 • Metsämatkojen valvoja Raimo Seppänen (OrPo)
 • Ratamestarit
  • Sprintti Mikko Eskola
  • Metsämatkat
   • H16 ja vanhemmat Lauri Kahila,
   • Lasten radat Markus Ritala, Jussi Lampinen ja Harri Koskinen
 • Tiedottaja Heikki Tukiainen p. 040 561 5020
 • Tulospalvelu Keijo Viilo, Jyri Mustajoki
 • Tuomarineuvoston puheenjohtaja Pasi Isokallio (RaN) ja jäsenet Jaana Pietilä-Annala (KSK) ja Jouni Simola (Koovee)

Toivotamme hyvää kilpailuonnea!

Tampereen Pyrintö