Ratamestareiden terveiset

Vuoden 2021 XXVI Mikonpäivän suunnistus käydään tavanomaisesta poikkeavassa ympäristössä. Kyse on sairaala-alueesta, jossa on pelkkiä julkisia rakennuksia eikä siis yhtään asuntoa tai yksityistä pihamaata.

Alue asetti jonkin verran haasteita, sillä hälytysajoneuvojen esteetön kulku oli ratasuunnittelussa otettava huomioon. Lisäksi alueella on useampi työmaa, joiden etenemistä on ollut vaikea ennakoida. Teemme kuitenkin parhaamme, jotta kilpailun aikana maasto vastaisi mahdollisimman hyvin karttaa.

Olemme yrittäneet luoda radat, joissa on jokaiselle osallistujalle sopivasti haasteita ja jotka antavat mahdollisuuden myös kovaan juoksuvauhtiin.

Olemme pyrkineet välttämään erilaisia ratateknisiä ’ansoja’. Kartan mittakaava on kaikissa sarjoissa 1:3000, jotta kaikki olennainen erottuisi kartasta vaivatta. Rastipisteet ovat selkeitä, eikä rasteja ole niin lähekkäin, että niissä olisi sekaantumisen vaaraa. Jokaisella radalla on kuitenkin useampia pulmallisia reitinvalintavaihtoehtoja.

Kiellettyjä alueita on työmaiden lisäksi melko vähän, ja kaikki hiukankaan epäselvät kohdat on merkitty punakeltaisella nauhalla. Koska emme usko, että kielletyllä alueella kulkemisen takia on tarvetta ketään hylätä, päätimme jättää kilpailunumerot tällä kertaa kokonaan pois.

Kilpailun aikana alueella on väistämättä jonkin verran autoliikennettä. Nopeusrajoitus on 30 km/t, ja risteyskohdissa on keltaliivinen maasto/liikennevalvoja turvaamassa kilpailijoiden kulkua. Siitä huolimatta pyydämme olemaan varovaisia suorituksen aikana.

Täydennys 23.9.: Kiinteistön omistaja ilmoitti ratojen ja karttojen jo valmistuttua alueesta, jolla kilpailussa ei voi kulkea. Tämä alue on merkitty karttoihin tussilla ja maastoon punakeltaisella nauhalla. Kyseisen kohdan kautta olisi kulkenut useamman radan hyvä reitinvalinta, jonka pois jäämistä emme voi kuin pahoitella. 

Toivotamme kaikille XXVI Mikonpäivän suunnistuksen osallistujille onnea ja hyviä reitinvalintoja!

Sami Mustajoki, Jarno Riikonen ja Mikko Eskola