Arvot

OHO-periaate

Järjestämme toimintaa, jossa viihtyvät niin Oravat, Huoltajat kuin Ohjaajatkin.

Tasapuolisuus

Otamme huomioon kaikki lapset.

Tarjoamme lapsille suunnistuksessa niin harrastus- kuin kilpailutoimintaa.

Laatu

Oravapolku on hyvin organisoitu ja suunniteltu.

Harjoitukset ovat monipuolisia ja ohjaajat osaavia.

Suunnistusilo

Suunnistus on iloinen koko perheen harrastus.

Oravapolku tavoittelee iloa kaikkeen tekemiseen.

Tämä pätee niin oraviin, huoltajiin kuin ohjaajiinkin.

Kasvatuksellisuus

Oravapolku auttaa lapsia rakentamaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntopohjaa elämälle.

Tähän kuuluu keskeisesti hyvien tapojen ja sovittujen sääntöjen noudattaminen.

Luonnon kunnioittaminen

Oravapolku auttaa lapsia rakentamaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntopohjaa elämälle.

Tähän kuuluu keskeisesti hyvien tapojen ja sovittujen sääntöjen noudattaminen.

Ryhmät laativat näiden arvojen pohjalta itselleen pelisäännöt yhdessä oravien, huoltajien ja ohjaajien kanssa.

TAITOKOULU

 • Ketään ei pilkata, ketään ei kiusata
 • Kaikkia kannustetaan
 • Autetaan, jos joku tarvii apua
 • Totellaan ohjaajia
 • Ei kiroilla

KOMPASSIKOULU

 • Ollaan kavereita kaikkien kanssa ja kannustetaan kaikkia
 • Ilmoittaudutaan sekä harjoituksiin tullessa että suunnistuksen lopussa
 • Kunnioitetaan luontoa
 • Kuunnellaan ohjeita
 • Yritetään parhaamme ja pidetään hauskaa
 • Ei mennä kielletyille alueille

Vanhempien pelisäännöt: 

 • Seurataan oravapolun viestintää
 • Ollaan ajoissa harjoituksissa
 • Suositaan kimppakyytejä
 • Kannustetaan kaikkia lapsia
 • Näytetään mallia luonnossa toimimisesta