Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tampereen Pyrintö, suunnistusjaosto, Harrasteryhmä
Pyhäjärvenkatu 5 H
33200 Tampere

Yhdyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tiina Jussila
Puhelin: +358 40 7799 404
Sähköposti: tiina.j.jussila@gmail.com

Rekisterin nimi

Harrasteryhmärekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

  • Suunnistusharjoituksissa käyntikertojen seuraaminen
  • Yhteydenpito ryhmän jäseniin
  • Jäsenmaksujen laskutus

Rekisterin tietosisältö

Ryhmäläisen tiedot

Etu- ja sukunimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja käyntikerrat harjoituksissa

Rekisterin tietolähteet

Ryhmäläisen oma ilmoitus ilmoittautumisen yhteydessä

Ilmoittautuminen harjoituksen yhteydessä

Rekisteritietojen luovutukset

Tietoja käyttävät Harrasteryhmän ohjaajat, rahastonhoitaja sekä Pyrinnön toimiston jäsenmaksuista vastaava henkilö. Lisäksi käyntikertojen kirjaajat näkevät harjoituskäyntikertatilaston, mutta eivät yhteys- tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa rekisteröinti tai rajoittaa häntä koskevan rekisteritiedon määrää tietoisena siitä, että tämä saattaa vaikeuttaa yhteydenpitoa ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Turvallisuussyistä käyntikertojen rekisteröintiä ei voi kieltää.

Yhteydenotot

Tarkastusta koskevat yhteydenotot, korjauspyynnöt, kiellot ja oikaisuvaateet tehdään kirjallisina ja allekirjoitettuna rekisterin yhdyshenkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Käyntitiedot kerätään manuaalisesti ja tallennetaan jälkikäteen sähköisesti. Manuaalinen aineisto hävitetään paperisilppurilla tai polttamalla tallennuksen jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Tiedostot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Oikeus tietojen käyttöön annetaan vain rekisteriselosteessa mainituille henkilöille. Rekisteriseloste on nähtävillä Tampereen Pyrinnön suunnistusjaoston internetsivuilla Harrasteryhmä kuvakkeen takana.

Laadittu 26.12.2017