Tävlingsdirektiv

tp-120vFM ultralång 15.10.2016

De här tävlingsinstruktionerna är preliminära. De slutgiltiga tävlingsinstruktionerna är på anslagstavlan vid tävlingscentralen samt i info.

Funktionärer

Tävlingsledare: Mikko Eskola
Banläggare: Jouni Mähönen (R1) och Mika Vuorela (R2)
Resultatservice: Jyri Mustajoki

Informationsservice: Heikki Tukiainen, Saana Vahvelainen

Finlands Orienteringsförbundets tekniska delegat (TD): Tapani Koskela, Hämeenlinnan Suunnistajat
Bankontrollant: Marja Molin, Kangasala SK

Måldomare: Arto Kahila

Tävlingsjury: Raimo Arvola (orförande, Koovee), Jaana Pietilä-Annala (KangSK), Timo Saarinen (VaHa)

Speaker: Jukka Westerlund

Tävlingsterrängen

Tävlingsterrängens närmare beskrivning kan läsas på banläggarnas utlåtande (på finska). De finns även på anslagstavlan.

Karta (skala, tryckmetod, datum och storlek)

  • I klasser med gemensam start är skalan 1:15000, offset-tryckt 3.10.2016, storlek A4.
  • I klasser med intervallstart är skalan 1:10000, offset-tryckt 3.10.2016, storlek A3.
  • I klasserna H/D70-85 är skalan 1:7500, offset-tryckt 3.10.2016, storlek A3.
  • På motionsbanorna är skalan 1:10000, offset-tryckt 3.10.2016, storlek A3.

Karta över tävlingscentralen

Här nedan är två kartor över tävlingscentralen för att klargöra tävlingens gång. Den övre kartan är layout före de gemensamma starterna och den nedre kartan är layout efter gemensamma starterna. Klicka på bilden för att få den större.

 

   SM_2016_EP_Layout-kartta_Kisan alku_V3

SM_2016_EP_Layout-kartta_Kisan aikainen_V3

 

Klasser, banlängder, antalet kontroller osv.

Klasser med gemensam start:

Klass Längd (km) Kontroller Start Kartbyte Idealtid Skala Kartans storlek Starttid
H21 27,5 45 L1 2 2:45:00 1:15000 A4  11.00
H20 21,8 39 L1 1 2:19:53 1:15000 A4  11.10
H18 18,1 29 L1 1 2:00:40 1:15000 A4  11.20
H16 13,6 27 L1 1 1:35:12 1:15000 A4  11.20
H15 11,1 19 L1 1 1:19:33 1:15000 A4  11.10
D21 18,5 34 L1 1 2:17:13 1:15000 A4  11.00
D20 13,7 27 L1 1:51:53 1:15000 A4  11.00
D18 11,8 23 L1 1:38:20 1:15000 A4  11.20
D16 10,2 23 L1 1:25:00 1:15000 A4  11.10
D15 9,1 23 L1 1:18:52 1:15000 A4  11.20

Klasser med intervallstart (första start kl 10):

Klass Längd (km) Kontroller Start Kartbyte Idealtid Skala Kartans storlek Jämna / Udda (*
D35 12,7 19 L2 1:45:50 1:10000 A3
D40 12,3 19 L2 1:42:30 1:10000 A3
D45 11,8 18 L2 1:38:20 1:10000 A3
D50 10,9 17 L3 1:34:28 1:10000 A3
D55 8,8 14 L3 1:32:24 1:10000 A3
D60 7,8 13 L3 1:29:42 1:10000 A3
D65 7 12 L3 1:31:00 1:10000 A3
D70 5,1 9 L3 1:16:30 1:7500 A3
D75 4,5 10 L3 1:16:30 1:7500 A3
D80 3,9 8 L3 1:18:00 1:7500 A3
D85 3,9 8 L3 1:21:54 1:7500 A3
H35 20,4 27 L2 1 2:12:36 1:10000 A3
H40 19,8 28 L2 1 2:12:00 1:10000 A3
H45 18,2 30 L2 2:04:22 1:10000 A3 -1 / -2
H50 14 21 L2 1:38:00 1:10000 A3 -1 / -2
H55 12,8 20 L2 1:36:00 1:10000 A3 -1 / -2
H60 11,8 18 L2 1:31:27 1:10000 A3 -1 / -2
H65 10,8 18 L3 1:31:48 1:10000 A3 -1 / -2
H70 8,5 16 L3 1:16:30 1:7500 A3 -1 / -2
H75 6,3 9 L3 1:15:36 1:7500 A3
H80 5,1 9 L3 1:11:24 1:7500 A3
H85 4,5 10 L3 1:16:30 1:7500 A3
Kunto5 5 7 L2
Kunto10 9,2 14 L2
Kunto15 13,4 19 L2

*) Jämna/udda: I somliga klasser som har intervallstart tar löparen med udda tävlingsnummer karta och kontrolldefinitioner som har betäckningen ‘-1’ efter klassinformationen (t ex H45-1).  Löpare med jämna tävlingsnummer tar karta och kontrolldefinitioner som har ‘-2’ efter klassinformationen (t ex H45-2). I dessa klasser finns det fjärilgaffling eller salmiakgaffling, och varje tävlande orienterar sin bana enligt nummerordningen på sin egen karta. Det är på tävlandens eget ansvar att ta rätt karta och kontrolldefinitioner.

Gafflingsmetoder

De flesta klasserna har gaffling. Som gaffling används:

  • fjärilgaffling
  • salmiakgaffling
  • kartbyte

Allmän anvisning på alla banor: orientera din bana i den nummerordning som står på kartan. Kodsiffran år tryckt på kartan bredvid kontrollnumret. Se på bilden nedan.

SM-EP2016_perhoshajonta
Fjärilgaffling
SM-EP2016_salmiakkihajonta
Salmiakgaffling

Startilistor

Startlistorna är på tävlingens webbsida, på anslagstavlan och i klasser med intervallstart även på startplatser

Snitslingar ocf deras färger

Snitsling till start 2 och 3 börjar från infopålen i tävlingscentralen. Snitselfärgerna anges på infopålen. Man måste följa vägvisningen till start. Start 1 sker i tävlingscentralet.

Toalett, klädombyte och tvätt

Det finns ca 25 toaletter i tävlingscentralen. Det finns inga utrymmen för klädombyte.

Herrarnas tvätt är i Venla-vagnar  (se TC-layout), avtånd från TC ca. 400 m..
Damernas tvätt är i Pinsiö skola nära start 2. Ta av skorna innan du går in i skolan. Vi ber er vara sparsamma med varmt vatten, så att det räcker till alla.

Modellkontroll

Modellkontrollen är i närheten av infopålen. Vid modellkontrollen finns en startstämpel.

Tävlingsnummer och kontrollappar

Tävlingsnumren finns nära info. Egna säkerhetsnålar. Nummerlappen skall fästas synligt på bröstet. Den får ej vikas. Kontrollappar finns nära info och vid behov på start. Nummerlapparna skall återlämnas. Om du av någon orsak hittar din nummerlapp när du är redan hemma, ber vi dej skicka den till adress: Mikko Eskola, Linnainmaanraitti 16 A 4 33580 Tammerfors.

GPS-uppföljning

I tävlingen används GPS-uppföljning i alla klasserna i grupp 1 (klasserna med gemensam start). Namnlista på löpare med GPS-uppföljning finns på internet och på anslagstavlan.

Lista över löpare med GPS uppföljning (pdf)

Löparna med GPS-uppföljning måste hämta GPS-västen i samband med nummerlappen. GPS-sändarna delas ut vid start 1 (L1) fr.o.m. kl 10.30. Västen och sändaren bör användas under hela tävlingen och de återlämnas i mål omedelbart efter Emit-kontrollering.

Obs. Löpare i klasser med intervallstart får inte följa GPS-sändningen före sin start.

Hyrbrickor

Arrangörarna reserverar en hyrbricka åt alla som inte har anmält sitt bricknummer. Hyrbrickorna (3 €) avhämtas från info. Hyrbrickorna returneras efter tävlingen till info. För en oreturnerad hyrbricka debiteras 70 euro. Byte av Emit-brickans nummer (kostnad 2 €) skall informeras före start till info.

Kontrolldefinitioner

I klasser med gemensam start är kontrolldefinitionerna tryckta endast på kartan. I klasser med intervallstart används endast separata kontrolldefinitioner, som fås vid start. Det finns inga fastsättningstillbehör. Löpare i klasserna som har antingen fjäril- eller salmiakgafflingar (se på klasstabellen) tar  kontrolldefinitionen och kartan med teckning ‘-1’ (udda) eller ‘-2’ (jämna). Det är på löparens eget ansvar att ta den rätt karta och kontrolldefinitioner.

Kartutdelning och skydd av kartan

Tävlingskartan fås vid startögonblicket. Kartan är i plastfodral, som är slutet på varje sida. Klassen H21 har två kartbyten, klasserna D21, H20, H18, H16 och H15 samt H35 och H40 har ett kartbyte.

Förbjudna områden

Det är strängt förbjudet att beträda tomtmark och enligt kartan odlad mark. Dessa är inte skilt markerade på kartan som förbjudna områden.

Vägpassering

Vägen Sasintie går genom hela tävlingsområdet. Vägen är markerad på kartan som farligt område, d.v.s. det är förbjudet att beträda vägen. Man får använda vägen endast vid ställen som är markerade på kartan som vägpasserinsställen. Se på bilden nedan. Vägpasserinsställen är markerade i terrängen med orangefärgade stolpar. Det är förbjudet att passera vägen på något annat ställe. Det finns övervakning.

Obs. Det också förbjudet att löpa på vägrenen på de ställen som är markerade på kartan med farligt område -karttecken. Man får inte använda vägen då den är markerad som farlig. Det finns övervakning.

SM-EP2016_Sasintie
Vägen Sasintie, som går genom tävlingsområdet, är markerad som förbjudet med karttecken “farligt område”. I bilden finns det ett brett område för vågpassering och smalt vägpasseringsställe. I båda fallen passeras får man gå över vägen endast mellan orangefärgade stolpar. Vätskekontrollerna finns alltid på sydliga/sydvästliga sidan av vägen. Vägen eller vägrenen får inte användas utanför passeringsställen.

Vätska

Det finns vätska vid alla sju vägpasseringsställen. Vätskepunkten ligger på den sydliga/sydvästliga sidan av vägen. Det serveras vatten och Maxim-sportsdryck. Arrangörerna strävar till att vätskans tempartur är över +10 grader vid servering. Det finns också bandage vid vätskekontrollerna och man kan vid behov kontakta första hjälpen i tävlingscentralen.

I klasserna H15 och H16 finns det ytterligare en vätskekontroll (koden 112). Denna vätskekontroll är markerad endast i kontrolldefinitionen men inte på kartan, för att bevara kartan läsbar. I klasserna H35 och H40 finns det vätska efter kartbyte.

Alla klasser med gemensam start har ett dryckbord efter kontrollen vid kartbytet och efter publikkontrollen. Man kan lämna sin egen dryckflaska på bordet. Markera din flaska på ett personligt sätt för att identifiera den. Därtill serverar arrangörerna vätska vid dryckbordet.

Första hjälp

Första hjälp är beläget i måltältet. I terrängen för man första hjälp vid vätskepunkterna och man får dit ytterligare hjälp eller transportering av skadade vid behov. Telefonnumret till första hjälpen är 040-8467720 (Heidi Haapasalo).

Start

Gemensam start (L1) sker från tävlingscentralet.

Starttider för klasser med gemensam start:

  • 11:00: H21, D21, D20
  • 11:10: H20, H15, D16
  • 11:20: H18, H16, D18, D15

Starten sker vid den egna kartan. Man måste följa instruktionerna, som speakern ger (bara på finska). Startsignalen skjuts med hagelgevär.

K-punkten ligger 250 meter från startpunkten vid kanten av grustagsområdet. Obs: Snitseln till K-punkten är inte markerad på kartan. Samma gäller kartan efter kartbytet. Alla klasser med gemensam start har gaffling. Alla klasser med gemensam start har publikkontroll och därefter snitsling genom tävlingscentralet. Efter snitslingen fortsätter orienteringen normalt.

SM-EP2016_K-paikka
Snitslingen till K-punkten (250 m) är inte ritad på kartan – varken i den första kartan eller i kartan efter kartbytet. Efter ‘kartbytekontrollen’ är det snitsling till de nya kartorna. Vid den här snitslingen finns dryckbordet, dit man kan  lämna sin egen dryckflaska. Därtill serverar arrangörerna vätska vid dryckbordet.
SM-EP2016_loppulenkki
Alla klasser med gemensam start har en sk. “sista slinga”, dit man löper via publikkontrollen och varvninen genom tävlingscentralen. Snitslingen är 200 m lång. Denna ‘varviningssnitsling’ är ritad på kartan. Efter snitslingen fortsätter orienteringen normalt. Man kan lämna sin egen dryckflaska på dryckbordet vid snitslingen. Därtill serverar arrangörerna vätska vid dryckbordet.

Intervallstart

Klasser med intervallstart sker från start 2 och 3 (L2 och L3). Avståndet till start 2 (L2) är 500 m och till start 3 (L3) 1,3 km. Snitslingen till start börjar från infopålen. Från start 3 är det klädtransport (i egna påsar) till tävlingscentralen och påsarna kan hämtas nära toaletterna. Utrustningarna skall packas vattentätt och markeras tydligt. Start 2 är nära dushen och därför behövs det ingen klädtransport.

Vis start finns emit-reservbrickor som kan lånas. Hyran 5 € betalas till info efter tävlingen. Också kontrollappar finns vid start.

Lösa kontrolldefinitioner finns i startfållan. Obs: jämna och udda (t. ex. H45-1 och H45-2) kartor ja kontrolldefinitioner. Det finns inga fastsättningstillbehör.

Tävlanden kallas till start 5 minuter före starttiden.

Mål

Klasser med gemensam start och intervallstart har separata sista kontroller och det är snitsling till mål från de sista konrtollerna.

I klasser med gemensam start avgörs placeringen på mållinjen. Efter målgång hänvisas löparna till målstämpling (i samma ordning). Måldomaren avgör placeringen. Målgången videofilmas. Sluttiden kommer från målstämplingen. Stämplingsenheterna i klasser med gemensam start finns några meter från målstrecket. Måldomare är Arto Kahila.

I klasser med intervallstart slutar tävlingen vid målstämpling.

Målet stängs kl 16.30.

Avbrutna tävlanden

De som avbryter tävlingen skall anmäla sig vid målet och de får inte hjälpa eller störa andra tävlanden. Också löparen som avbyter i motionklassen skall anmäla sig vid motionklassernas mål.

Vägvisning och parkering

Vägvisningen börjar från riksväg 3 (Tammerfors – Vasa) i vägskälet till Pinsiö (adress: Vaasantie 900, Ylöjärvi). Vägvisningen är på plats 15.10. kl 8.00. Adressen till tävlingscentralen är Sasintie 555, Hämeenkyrö. Parkering sker på åkern mittemot tävlingscentralet. Ingen parkeringsavgift.

Vindskydd

Det finns begränsat utrymme för klubbarnas vindskydd i tävlingscentralet. Man får vistas in Up and Under -landskapkonstverket. Kom ihåg att hålla gångvägar öppna! Se TC-layout.

Priser

FM-medaljer delas ut för de tre bästa. Därtill delas ut plaketter för placeringar 4-10 i klasserna H/D15-21 och för placeringarna 4-6 i klasserna H/D35-70. I klasserna H/D75-85 delas inte endast medaljenr för de tre bästa.

Hederspris delas ut för de tre bästa i klasser med gemensam start och för segraren i de övriga klasserna.

Prisutdelningen börjar när resultaten är färdiga enligt tidtabellen:

13:00 D85, H85, D80, H80, D75
14:00 D15, H15, D16, H16, D18, D20
14:20 H75, D65, D50, H40, D35
14:35 H18, H20, D21, H21
14:50 D70, D60, D55, H55, D45, H35
15:10 H70, H60, H50, H45
15:30 H65, H40

Vänligen se till tidtabellen om du går till restaurang eller tvättplats. Samling till prisutdelning sker bakom Up and Under -konstverket (se TC-layout).

Priserna eftersänds inte.

Restaurang

I tävlingscentralet finns det restaurang (även soppa), café och grill.

Barnpassning

Barnpassningen är inomhus i Pinsiö skola nära start 2 (se layout-karta). Anmälning till barnpassning

Övriga instruktioner

Informera på förhand om ni kommer med buss: Jukka Kallio (tel. 050-3622161).

Hittegods finns under tävlingen i info. Förfrågningar efter tävlingen Mikko Eskola (mikkoeskola@kolumbus.fi, 0400-568693).

Media och VIP

Anmälningsformulär för press och VIP-gäster

Välkommen till Pinsiö. Njut av FM ultralång, en jubileumstävling för Tampereen Pyrintö som fyller 120 år!