Tampere Games, ratamestareiden lausunnot, la-su 7.-8.6.

Ratamestareiden lausunnot pdf-muodossa

SARJAT H/D16-85

Tämän vuoden Tampere-Games käydään viime vuoden tapaan Tampereen Vattulassa, tosin eri maastossa ja eri kilpailukeskuksesta. Kokonaisuutena maasto on hyvin vaihteleva ja rikkonainen, mutta melko tavanomainen ja taidollisesti vaativa hämäläinen suunnistusmaasto. Maastoa halkoo suurehko voimalinja, jonka alusta on viime syksynä raivattu ja siksi erittäin huonokulkuinen. Linjan lisäksi maastoa rikkoo muutama metsäautotie, melko runsaat avohakkuut, sekä maaston kaakkoisosassa pari järveä. Toisaalta kaikki edellä mainitut tarjoavat monipuolisuutta ja vaihtoehtoja reitinvalintoihin. Maastosta löytyy myös paljon taimikkoa ja harvennushakkuita kulkukelpoisuutta heikentämässä, eli vihreää on kartalla paljon, toisaalta aluskasvillisuus on vasta alussa ja vastapainona on myös hienoja avokalliomäkiä ja hyväpohjaista vanhaa kuusikkoa. Korkeuserot ovat aika maltilliset. Joten monipuolista maastoa näin ennen Jukolaa on tarjolla.

Lauantain keskimatkat suunnistetaan melko ahtaalla alueella maaston pohjoisosassa. Kulkukelpoisuus on pääosin hyvä, mutta näkyvyys vaihtelee runsaasti. Haasteena on vauhdin sovittaminen näkyvyyteen ja pienipiirteisille alueille tultaessa. Pisimmät radat pääsevät jo lauantaina ”nauttimaan” viimetalvisten metsätöiden annista. Tiukkaa suunnistusta riittää kaikilla radoilla aivan loppuun asti.

Sunnuntain pitkillä matkoilla testataan, kuten asiaan kuuluu, reitinvalintaosaamista ja valitun reitin sujuvaa toteuttamista. Radoilta löytyy toki myös rytmitystä ja oikein tiukkoja rastipisteitäkin, joilla voi pelata itsensä ulos voittokamppailusta. Sunnuntain maasto on hiukan rikkonaisempaa mutta myös vaihtelevampaa kuin lauantaina. Pidemmät radat pääsevät käymään alueilla, joilla ei ole suunnistettu pariinkymmeneen vuoteen. Kaikista pisimmät radat käyvät etelän nopeakulkuisella erämaisella alueella, joka on osa tulevaa luonnonsuojelualuetta ja josta on kansallispuistoakin yritetty. Tämän hienon alueen käytön vuoksi pisimmillä radoilla joudutaan käyttämään poikkeuksellista kartankääntöä, sillä kilpailukartasta olisi muutoin tullut todella iso ja erikoisen muotoinen. Kilpailuohjeissa on kartan käännöstä tarkempi kuvaus.

Kaikki radat ylittävät molempina päivinä liikennöidyn soratien, jonka ylityksessä tulee olla varovainen. Kartalla on yksi merkitty kielletty alue, jota on tietysti noudatettava. Muistakaa myös kunnioittaa tonttivihreää ja pysyä pois ihmisten pihoista, vaikka muutamassa kohdassa siihen saattaisi houkutus tullakin – turhia rasteja ei ole laitettu ohjaamaan reittejä, vaan edellytämme normaalien sääntöjen noudattamista tältäkin osin. Tämä fairplay ja toisten omaisuuden kunnioittaminen on lajin kannalta välttämätöntä ja yhteinen etumme.

Kartta on vuoden 2001 MM-kisojen perua, päivitettynä ja hieman korjailtuna. Pisimmät radat käyvät myös alueilla, jotka Elia ja Anton Kuukka ovat kartoittaneet tätä kilpailua varten. Edellinen kartta kyseisiltä alueilta on vuodelta 1991. Kartta on muuten tasalaatuinen, mutta uuden kartan alue maaston etelä- ja kaakkoisosissa on tehty hieman pelkistetymmällä tyylillä kuin muu osa karttaa. Kivikuvaus myös hieman vaihtelee, ja maaston köyhemmässä eteläosassa on pienetkin murikat merkitty karttaan. Kokonaisuutena kartta on selkeä ja oikein suunnistettava.

Lauri Kahila, Tampere-Gamesin ratamestari (7.-8.6. sarjat H/D16-85)

Lasten radat                

Tämän vuoden Tampere Gamesin lauantain ja sunnuntain kilpailut käydään Tampereen Teiskon Vattulassa. Sunnuntain kilpailu on lasten sarjojen Häme Cupin osakilpailu.

Myös lasten ratojen suunnittelun lähtökohtana ovat olleet erilaiset teemat eri päiville. Lauantaina lapsille tarjotaan ns. keskimatkan rataa. Välillä vauhti voi kasvaa hyvinkin nopeaksi selkeine rastipisteineen ja -väleineen. Toisaalta erittäin lyhyetkin rastivälit vaativat lapsilta suunnistusteknisesti tarkkaavaisuutta ja keskittymistä.

Sunnuntaina lapset pääsevät nauttimaan suunnistustehtävistä ns. pitkällä matkalla. Radoilla tarjotaan mm. erilaisia reitinvalintamahdollisuuksia pidempine rastiväleineen. Radat vaativat suunnistusteknisesti välillä oikeaa vauhdinjakoa ja välillä myös tarkkaa rastinottoa.

Maasto kostuu polkujen, metsäautoteiden, sähkölinjojen, hakkuaukkojen ja peltojen rikkomista mäkialueista. Yleisesti sanottuna lasten ratojen maastonosat ovat kulkukelpoisuudeltaan ja näkyvyydeltään hyviä. Korkeuserot ovat kohtuulliset. Maastossa on rasteja erittäin lähekkäin eli muista tarkistaa aina koodi.

Erityisesti ratojen loppuosuudella on suunnistajien kiinnitettävä huomiota kielletyn alueen –merkintöjen noudattamiseen.

Kaikki lasten radatkin ylittävät ratojen loppuosuudella liikennöidyn soratien. Vaikka paikalla on myös liikenteenohjaajia, muistakaa varovaisuus tien ylityksessä.

Lukekaa myös huolella kilpailuohjeista lasten ratojen erillisohjeet. Siinä on mm. erikseen kerrottu sunnuntain H/D10- ja H/D12TR -radalla yhdeltä rastilta lähtevästä pakollisesta viitoituksesta.

Antoisia suunnistuselämyksiä!

Samuli Saarikko, Tampere Gamesin ratamestari (7.-8.6. lasten radat)

Leave a Comment