15-19 -vuotiaiden yleisurheiluryhmän ilmoittautumislomake

Urheilijan nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelinnumero
Urheilijan sähköposti
Syntymäaika
1. Huoltajan nimi
Osoite (jos eri kuin yllä)
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
2. Huoltajan nimi
Osoite (jos eri kuin yllä)
Puhelinnumero_huoltaja2
Sähköpostiosoite
Olen käytettävissä kilpailuissa toimitsijana (rasti)
Muu:
Lapseni sairaudet ja lääkitykset jotka valmentajan olisi hyvä tietää
Muita tehtäviä, mitä?
Terveiset vastuuvalmentajalle ja ryhmänjohtajalle