Ratamestarien lausunnot

Pe 9.6.2017 sprintti

Grano Gamesien 1. päivä suunnistetaan tutusti sprintaten, nyt alueena on Järvensivu. Alun perin sprinttimaasto valikoitui nuorten MM-kisojen näyttökisojen vuoksi juuri Järvensivulle. Kisamaasto alkaa Iidesjärvestä nousten Kalevanvankankaan hautausmaan kupeeseen. Alueen halkoo rautatie. Kilpailumaastolle ominaista on raju korkeusero järveltä ylös ja vastaavasti alas. Ratamestari ei ole kuitenkaan sadistiksi heittäytynyt, mutta kaikki sarjat joutuvat toki nousemaan alhaalta ylös ja tulemaan takaisin. Jotkut sarjat useaankin kertaan. Kilpailualue julkistetaan näyttökisojen vuoksi viimeiseksi viikoksi ’totaaliseen kulkukieltoon’. Koska kunnon vanhaa karttaa alueesta ei oikeastaan ole, voi rataspekulaatioita harrastaa mapant.fi:n, googlemaps:n, streetwiew:n ym avulla – ja toki voi tehdä mäki/porrasreeninkin…

Reitinvalintaa monilla radoilla on välillä runsaastikin, joillain väleillä jopa 10 vaihtoehtoista reittivaihtoehtoa. Rastien määrä – maastosta johtuen – on aiempia sprinttejämme hieman pienempi.

H/D16E ja 17-20E -sarjoilla on viimeiset näyttökilpailut nuorten EM- ja MM-kisoja varten. Näillä sarjoilla on ns. karanteenialue. Tästä annetaan tarkemmat ohjeet kilpailuohjeissa pari päivää ennen kisoja. ’Karanteenisarjalaiset’ ohjeistetaan tulemaan suoraan karanteenialueelle, eli he eivät saa tulla kisakeskukseen eivätkä saa käyttää kilpailualueen teitä myöskään karanteeniin tullessaan. Näin taataan tasapuolisuus ja järjestäjille työrauha. Lähtöön menoa varten kyseisten sarjojen suunnistajat saavat lämmittelykartan, johon on merkitty reitti lähtöön. Karanteenista on varustekuljetus kilpailukeskukseen.

La-su 10.-11.6.2017 pitkä matka ja keskimatka / aikuisten sarjat

Tämänvuotisten Grano Gamesin maastomatkat kilpaillaan Teiskon Terälahden vaihtelevissa maastoissa. Kilpailukartta on Jussi Silvennoisen taattua ammattityötä. Maaston ajoittaisen ’epämääräisyyden’ vuoksi esimerkiksi karttaan merkityt pistekumpareet ovat ajoittain melko pieniä, mutta toki maastosta erottuvia. Kartta on tehty mittakaavaa 1:15000 silmälläpitäen ja minusta myös tuossa mittakaavassa se on aivan hyvin luettavissa. Karttaa on kevään mittaan jouduttu vielä hiukan ajantasaistamaan melko runsaiden metsätaloustoimien johdosta. Alueella on suoritettu talven aikana muutama avohakkuu sekä melko runsaasti raivaussahatöitä, jotka valitettavasti lisäsivät karttaan pystyvihreää.

Maaston jakaa kahtia melko vilkkaasti liikennöity seututie 338. Lauantain kilpailu käydään tien molemmilla puolilla (lasten lähdöstä L3 lähtevillä sekä lauantain että sunnuntain radat ovat kokonaan ainoastaan tien itäpuolella).

Tien länsipuolen maasto jakautuu selvästi kahteen osaan. Toisaalta maasto on laakeapiirteistä hämäläistä talousmetsää, jossa kulkukelpoisuus vaihtelee hyvästä huonoon. Toisilta osin länsipuolen maasto on hyväkulkuista kalliopohjaista männikköä joka sisältää pienipiirteistä kalliorinnettä ja paikoin jopa erämaista tunnelmaa.

Tien itäpuolinen maasto koostuu pienipiirteisistä kalliomäistä joiden välit ovat vaihtelevaa talousmetsää. Kulkukelpoisuutta löytyy kaikkea sorttia. Kokonaisuutena korkeuserot ovat kilpailumaastossa kohtuulliset, mutta mäkipenkat tulevat useimmiten melko jyrkkinä kertarysäyksinä. Maastossa kulkee muutama metsäautotie sekä joitakin pienempiä kärrypolkuja ja traktoriuria. Varsinaisia polkuja on todella vähän. Ytimekkäästi sanoen maasto on hieno, haastava ja vaihteleva.

Kilpailuradat on pyritty laatimaan niin, että kaikki suunnistuksen osa-alueet tulee olla hallinnassa jos aikoo menestyä. Molempina päivinä tarjotaan vaihtelevaa suunnistusta, joka edellyttää rytminvaihtokykyä, reitinvalintataitoa, tiukkaa keskittymistä ja kovaa fysiikkaa. Kilpailukeskuksen sijainnin ja maaston rajoitusten johdosta molempina päivinä joudutaan hieman käyttämään osin samojakin maastonosia. Sen johdosta varsinkin ratojen loppupuolella on maastossa runsaasti rasteja, olkaa tarkkana koodien kanssa. Lauantain kisassa lähdöistä 1 ja 2 lähtevät sarjat ylittävät seututie 338:n valvotusta tienylityspaikasta. Paikalla on liikenteenohjaus, mutta varovaisuutta on silti syytä noudattaa tietä ylittäessä. Ylityspaikkaa lukuun ottamatta tiellä kulkeminen kilpailun aikana on ehdottomasti kielletty! Tiellä on valvonta ja ylityspaikan ulkopuolella tiellä havaittu kilpailija hylätään. Tien lisäksi maastossa on muutama karttaan merkitty kielletty alue ja vaarallisena alueena merkitty avolouhos. Louhoksen yläpuoli nauhoitetaan järjestäjien toimesta, ettei kukaan vahingossakaan eksy jyrkänteiden päälle.

H/D16-20E -sarjoilla on nuorten EM- ja MM-kisojen viimeiset näyttökisat. Näillä sarjoilla on lauantaina karanteeni ja sunnuntaina lähtökynnys. Karanteeni tarkoittaa sitä, että näiden sarjojen kilpailijat eivät saa tulla ennen kisaansa kisakeskukseen, vaan kilpailijoiden on mentävä suoraan karanteenialueelle. Karanteenin paikasta ja karanteenin sulkeutumisajasta tiedotetaan kilpailuohjeissa muutama päivä ennen kilpailuja.

Niin ikään nuorten näyttökilpailun vuoksi lauantaina kerätään kaikilta kilpailijoilta kartat pois seuroittain karttapusseihin. Lauantain kartat palautetaan sunnuntaina näyttösarjojen lähtökynnyksen sulkeutumisen jälkeen.

La-su 10.-11.6.2017 lasten sarjat

Sekä lauantain että sunnuntain lasten radat on rakennettu vain kartan itäpuoliselle osalle eli lähdöstä L3 lähtevillä sarjoilla ei ole tienylitystä kumpanakaan päivänä. Lapset pääsevät suunnistamaan alueelle, jota idässä rajoittaa joki, lännessä seututie 338, etelässä pellot ja pohjoisreunassa muutama itä-länsi -suuntainen metsäautotie. Varsinaisia polkuja maastossa on erittäin vähän, mutta pienimpien suunnistajien radat on laadittu turvallisiksi kaiken tasoisille suunnistajille.

H/D 10-12 -sarjat tukeutuvat vahvasti metsäautoteihin, kuntoreitteihin, aukkoihin ja peltoihin. H/D10-’avo’radalla rastit sijaitsevat polkujen tai teiden välittömässä läheisyydessä, jolloin rastit näkyvät polulta tai tieltä. Sunnuntaina H/D10-radalla rastiväli 2-3 on turvattu piirtämällä karttaan pätkä rastireitin viitoitusta, jota saa hyödyntää, mutta ei siis ole pakollista.

H/D13-14 sarjat pääsevät hieman haastavammille radoille. Vaikka radat ovat nuorempia sarjoja selvästi vaativampia, ollaan kuitenkin suunnistamassa selkeillä ja turvallisilla alueilla, missä lähimpään tiehen on aina matkaa alle 500 m. Näiden ratojen luonteet on pyritty tekemään päivän teeman mukaisiksi ja myös korkeuskäyrien hahmottaminen sekä kompassin käytön osaaminen ovat tärkeitä taitoja.

Mukavaa suunnistusviikonloppua ja onnistumisen elämyksiä kaikille kilpailijoille ja nuorten näyttösarjalaisille paineen sietoa!

  • Lauri Kahila (la-su aikuisten ratamestari)
  • Harri Koskinen (la-su lasten radat)
  • Mikko Eskola (pe kaikki sarjat)