Aikuissuunnistuskoulun tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE AIKUISTEN SUUNNISTUSKOULU

REKISTERIN NIMI
Aikuisten suunnistuskoulu ilmoittautuneet

REKISTERINPITÄJÄ
Tampereen Pyrintö r.y., suunnistusjaosto, Aikuisten suunnistuskoulu

Pyhäjärvenkatu 5 H, 33200 Tampere
Y-tunnus       0155615-8

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Samuli Kivistö,
samuli.kivisto@gmail.com

REKISTERIN JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
www-sivujen kautta ilmoittautuminen Aikuisten suunnistuskoulun kurssille

* kurssimaksujen laskutus
* suunnistuskoulun viestintä ja -tiedottaminen sekä muu yhteydenpito

* Aikuisten suunnistuskoulun ohjaus

REKISTERIIN TALLETETTAVAT TIEDOT
Nimi, puhelinumero, sähköposti, maksutapa, tasoryhmän valinta, lupa valokuvien käyttämisestä Pyrinnön julkaisuissa, vapaiden kysymysten vastaukset

TIETOLÄHTEET
Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään hänen ilmoittautuessa aikuisten suunnistuskoulun kurssille.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Säännönmukainen jäsentietojen luovuttaminen
Suunnistusjaosto ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta luovutusta viranomaisille lain tai muiden määräysten niin vaatiessa.

Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Tietojen luovutus
Tietoja käyttävät aikuisten suunnistuskoulun ilmoittautumisista vastaava henkilö ja rahastonhoitaja.

REKISTERÖIDYN KIELTO-OIKEUS
Kurssilainen voi ilmoittaa luovutus- tai käsittelykiellosta joko kirjallisesti tai puhelimitse rekisteriä hoitavalle henkilölle.

REKISTERITIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Aikuisten suunnistuskoulun rekisteriasioista hoitavilla henkilöillä on vastuu rekisterin käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Rekisteriin annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville toimihenkilöille. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Kurssilaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tietoja ei luovuteta pelkän sähköpostitse tulevan tarkastuspyynnön perusteella.

Kurssilaisella on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Tämä ei kuitenkaan koske lakiin perustuvia tietoja.

TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut henkilötieto.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa yhteyttä rekisteriä hoitavaan henkilöön.

© Tampereen Pyrintö 2023, Pyhäjärvenkatu 5 H, 33200 Tampere, puh: 050 4646483,
email: toimisto(at)tampereenpyrinto.fi, Y-tunnus: 0155615-8