Seuran syyskokous 12.12.2023

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään ti 12.12.2023 klo 19:00 seuran toimistolla, Klingendahlissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. kokouksen järjestäytyminen
  2. todetaan edustettuna olevat seuran jäsenet sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. päätetään liittymis-,  jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus
  4. vahvistetaan seuran ohjelmassa olevat urheilulajit tulevana toimikautena
  5. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
  6. valitaan joka toinen vuosi jäsenten keskuudesta hallitukselle puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi
  7. valitaan hallitukseen muut jäsenet viiden erovuoroisen tilalle.
  8. valitaan jaostojen esitysten pohjalta kunkin urheilukohtaisen jaoston johtokuntaan  vähintään viisi (5) ja enintään 12 jäsentä, joista yksi valitaan jaoston puheenjohtajaksi.
  9. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
  10. Käsitellään muut seuran hallituksen tai jäsenten esittämät asiat: seuran sääntöjen päivitys

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30.9.