Kartoittajan maastokuvaus / mapper’s terrain description

Tampereen Pyrinnön järjestämät Ice Power -rastit kilpaillaan vuosien tauon jälkeen legendaarisessa Oriveden Naappilan maastossa, jonka tasokkuudesta kertoo siellä aiemmin järjestetyt suuret kilpailut, kuten SM-pikamatka vuonna 1995. Samat Naappilan ominaispiirteet ovat edelleen havaittavissa: maaston juostavuus on Hämeen mittapuulla erinomainen ja hienoimmat alueet ovat todella nautinnollisia. Indikaattorina tästä toimikoon vanhan kartan avokallion määrä. Kiviä maastosta löytyy jonkin verran, mutta varsinaista etenemistä hidastavaa kivisyyttä ei ole havaittavissa kuin muutamassa pienessä kohdassa, jota karttaan on myös kuvattu. Aluetta rikkoo muutama pohjois-eteläsuunnassa kulkeva metsäautotie, joten avustavia kulku-uria ei ole rasitteeksi. Normaalin talousmetsän piirteet ovat paikoin havaittavissa, mutta kokonaisuudessaan puusto on päässyt kasvamaan hyvään ikään.

Naappilassa on myös tunnistettavissa muutamia samoja piirteitä kuin sen naapurimaastossa Ponsassa, jossa kamppaillaan ensi vuonna pitkän matkan Suomen mestaruuksista. Naappilan mäkien rinteet ovat ajoittain jyrkkiä ja sisältävät paikoin runsaasti yksityiskohtia, mutta ovat juoksualustaltaan silti hyväkulkuisia. Vastaavasti mäkien päällystät koostuvat tasaisista yhden tai kahden käyrän yksityiskohdista ja ovat myös nopeakulkuisia. Mäkien väliset alueet ovat usein tasaisempia tyhjiä alueita, jotka tarjoavat vaihtoehtoja pidempien välien reitinvalintoihin.

Yhteenvetona suunnistajan kannalta kisasuorituksessa tulee varmasti korostumaan tutut lainalaisuudet: kyky pysyä suunnassa sekä kyky pystyä yleistämään kohteita sujuvan suunnistuksen takaamiseksi. Ratkaisevaa varmasti on, ettei suunnistuksen suunnitelmallisuus hyydy pienilläkään kierroksilla. Maasto tarjoaa hyvät olosuhteet haastavaan sekä nautinnolliseen suunnistukseen. Kisakartta on yhdessä Eemil Koskisen kanssa pyritty toteuttamaan ykstyiskohtaisuuden ja luettavuuden välisenä toimivana kokonaisuutena kuvausohjetta kunnioittaen.

Kartoittaja
Topias Helminen

 


 

Tampereen Pyrintö will organize Ice Power -rastit after many years in the legendary Naappila terrain in City of Orivesi. The quality of the terrain can be seen from the major competitions organized in the past like Finnish Championships in short distance 1995. The characteristics are still same: runnability is great compared to other terrains in the region and nicest parts of the terrain are really enjoyable as you can see how much bare rock there is on the old map. There is some boulders and rocks in the terrain, but slower rocky ground only in couple of places and these areas are drawn on map. In the terrain, there is few north-south-directed forestry road but not so much other paths or trails. Normal signs of the forest industry are visible, but in general the trees has grown to nice age.

In Naappila forest are some same characteristics as in the neighbour terrain Ponsa, where is going to be the Finnish Championships long distance in 2025. In Naappila, the slopes are sometimes steep and have a lot of details but the runnability remains still good. On the other hand the top of the hills are pretty flat with only one or two contour forms and fast to run. Between the hills there is often flatter areas which offers the routechoices for longer legs.

In summary: the most important things of good orienteering performance in this terrain will be the same as usually: the ability to keep the direction and ability to generalize the features to keep navigation fluent. It will be decisive to not let orienteering-planning freeze even on the smaller rounds of engine. The terrain will offer a good environment for the challenging and enjoyable orienteering. The competition map is tried to draw as a combination of detailed and readable map with ISOM-specifications together with the other map maker Eemil Koskinen.

Map maker,
Topias Helminen