Registration form for Edustus/Elite

Antamiasi tietoja käsitellään seuraavasti:

1) Tampereen Pyrinnön suunnistusjaoston ryhmätoiminnan tiedottamisessa ja suunnistusjaoston tiedotusasioissa.

2) Tampereen Pyrinnön jäsenrekisteri- ja jäsenasioissa: henkilötiedot luovutetaan Tampereen Pyrintö ry:n jäsenrekisteriin. Rekisteriä ylläpitää Tampereen Pyrintö ry.

Rekisterinpitäjällä on nimettyjä, vapaaehtoisia vastuuhenkilöitä joukkueiden ja ryhmien johtajina ja yhteyshenkilöinä. Joukkueenjohtajat ja yhteyshenkilöt säilyttävät rekisterinpitäjän jäsenten, tai alaikäisillä myös heidän huoltajansa yhteystietoja ryhmien sekä suunnistusjaoston tapahtumista tiedottamista varten. Tietojen säilyttämiseen ja tapahtumista sekä osallistumisista tiedottamiseen käytetään rekisterinpitäjän luotettavaksi toteamien tahojen, riittävillä suojausmenetelmillä varustettuja ohjelmia ja laitteita.

The information you give will be used as follows:

1) To informing the group activities and other information needs in Tampereen Pyrintö orienteering.

2) In register and member issues in Tampereen Pyrintö: your information will be handed over to Tampereen Pyrintö member register. Member register is maintained by Tampereen Pyrintö.

The registrar has named, volunteer persons as team and group leaders and as a contact person. Team leaders and contact persons store member’s, or under 18 years old parent’s, contact information for information needs of group and Tampereen Pyrintö orienteering. It will be used programs and devices, which the registrar finds reliable, for storing and using this information.

Name
Email
Address
Date of birth
Phone number
Do you have a personal coach? If yes, please write name, phone number and email address.
Select your sub-group
Only for finns: Haluatko maksaa ryhmämaksun tai osan siitä liikuntaedulla? Jos kyllä, merkitse paljonko haluat maksat liikuntaedulla. Lopusta tehdään lasku sähköpostiin.
Only for finns: Mikäli olet alaikäinen, kirjoita huoltajan/huoltajien nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Pictures of me can be used for Pyrintö releases