Tampereen Urheiluakatemia ja seurat yhteistyössä

Urheiluakatemia -nimi on hämmentävä. Se on lähtöisin urheiluakatemiatoiminnan alkuvuosilta, jolloin akatemioiden tehtävänä oli tukea akateemiselle uralle tähtäävää urheilijaa kaksoisuran eli urheilun ja opintojen yhdistämisessä. Toiminta rakentui kaupunkikeskuksiin korkeakoulujen ympärille ja vastuu toiminnan koordinoinnista sovittiin paikallisesti luontevalle taholle. Tampereella urheiluakatemiatoiminnan koordinoinnista on vastannut vuodesta 2008 lähtien Varalan Urheiluopisto. Tällä hetkellä urheiluakatemioita on kaikkiaan parikymmentä ja niiden toimintaa ohjaa Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön akatemiaohjelma.

Pian urheiluakatemiatoiminnan käynnistymisen myötä havaittiin, että korkeakouluissa opiskelevien urheilijoiden arkiharjoittelun haasteet eivät rajoitu opintojen ja urheilun yhdistämiseen. Elämänvaiheeseen liittyy usein uudelle paikkakunnalle muutto ja arkiseen elämään liittyviä haasteita, tarpeita terveydenhuoltoon, valmennusapuihin. Urheiluakatemioiden tehtäväkenttä laajeni ja toiminnan alle muodostui urheilun asiantuntijoiden ja tukijoukkojen yhteenliittymä, verkosto, jonka tavoitteena oli tukea urheilija-uralle tähtäävien tai huipulla urheilevien arkiharjoittelua ja valmennusta. Seurat ovat perinteisesti huolehtineet urheilijoiden monista tukipalveluista valmennuksen rinnalla. Urheiluakatemioista muodostui eri lajien ja seurojen yhteisiä, lajista riippumattomia, tukipalveluita koordinoivia tahoja.

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön alaisuudessa Urheiluakatemia –nimi on säilynyt, rooli on vahvistunut ja tehtäväkenttä laajentunut entisestään. Urheiluakatemioiden tehtäväksi on muodostunut myös paikallisen valmentajayhteisön kehittäminen ja tukeminen. Viime vuosien aikana valmennus on ammattimaistunut. Tämä tuo uusia haasteita seurojen talouteen ja myös perinteisen harrastuspohjaisen valmennuksen uudelleenorganisointiin. Tampereella uusiin haasteisiin on vastattu monin tavoin. Reilu vuosi sitten Varalan Urheiluopistoon perustettiin Valmennuskeskus, akatemian taustajoukko, jonka erityisenä tehtävänä on auttaa seurojen lajivalmennusta mm. fysiikka-, ravitsemus- ja psyykkisessä valmennuksessa, fysioterapiassa ja testauksessa.  Valmennuskeskus järjestää valmentajakoulutuksia ja tapaamisia, leirejä ja on mukana olosuhteiden kehittämistyössä. Urheiluopisto luo toiminnalle luontevat puitteet.

Urheiluakatemioiden aamuvalmennus on suurelle osalle tutuinta urheiluakatemiatoimintaa. Tänä syksynä akatemiavalmennuksessa tehtiin seurojen kannalta merkittävä uudistus. Lukiokoulutus ja perusopetus ostavat urheiluakatemiavalmennuksen suurimmilta osin alueen pääseuroilta. Tampereen Pyrintö vastaa yleisseurana kolmen lajin  akatemiavalmennuksesta. Tampereen Urheiluakatemian suurimman yksilölajin, yleisurheilun valmennuksesta vastaavat Pyrinnön uusi nuorisovalmennuspäällikkö Pauliina Savijoki sekä kiekonheiton lajivalmentaja Anssi Mäkinen. Koripallon valmennusvastuussa on Pyrinnön valmennuspäällikkö Miikka Sopanen ja suunnistuksen lukiovalmennuksen valmentajana toimii Mikko ”Lammikko” Eskola.

Uudistus tuo akatemian aamuvalmennuksen osaksi seuravalmennusta ja parhaimmillaan aamu- ja iltapäivän valmennus on urheilijalle saumaton kokonaisuus. Pääseurat sitoutuvat lajin paikalliseen kehittämistyöhön, muiden seurojen akatemiaurheilijoiden valmennukseen sekä huolehtivat kouluyhteistyöstä. Uudistus lisää mahdollisuuksia valmentajapalkkaukseen, esimerkkeinä yleisurheilun nuorisovalmennuspäällikkö Pauliina Savijoki ja koripallon valmennuspäällikkö Miikka Sopanen, joilla akatemiavalmennus on osa työnkuvaa.

Tampere on valtakunnallisesti merkittävä huippu-urheilun keskus. Vahvoissa seuroissa ja Urheiluakatemian piirissä harjoittelee lähes 200 aikuisten tai nuorten maajoukkuetason urheilijaa. Akatemiavalmennuksissa harjoittelee 550 urheilijaa. Valtakunnallisesti Tampere on yksi suurimmista urheiluakatemioista Turun rinnalla, pääkaupunkiseudun vanavedessä.

Urheiluakatemia saa rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Tampereen kaupungilta. Suora rahallinen tuki on kuitenkin vain pieni osa kokonaisuudesta jonka urheiluseurat, Tampereen kaupunki, Tampereen Urheilulääkäriasema, Varalan Urheiluopisto, aluejärjestö ja monet yksityiset asiantuntijat satsaavat toimintaan. Tampereen Pyrinnön urheilutoimenjohtaja Elisa Hakanen esitti minulle P-blogia varten kysymyksen: ”Miksi akatemian ja seuran on hyvä toimia yhdessä eikä erikseen?” Arvatkaa! 🙂

Leppoisaa joulunaikaa!

Hannele Hiilloskorpi

Varalan valmennuskeskuspäällikkö, Tampereen urheiluakatemian koordinaattori ja Tampereen Pyrinnön valmentaja

Lisätietoja: tampereenurheiluakatemia.fi