Kulukorvaukset

Hiihtojaosto maksaa kulukorvauksia erillisten sopimusten ja kirjattujen käytäntöjen mukaisesti urheilijoille, valmentajille ja erikoistilanteissa myös muille seuratoimijoille.

Kulukorvausten maksamisesta päättää aina hiihtojaoston johtokunta. Hyväksyntä voidaan tehdä etukäteen tiettyjä kulukohteita tai henkilöitä koskien. Esinerkkejä näistä ovat nimettyjen leirikustannusten kulukorvaukset ja nimettyjen edustusurheilijoiden urheilijasopimuksiin kirjatut kulukorvaukset. Osa kulukorvauksista päätetään jälkikäteen, kuten esimerkiksi valmentajien kausikohtaiset kulukorvaukset, jotka riippuvat valmennusten määrästä.

Kaikki kulukorvaukset haetaan liitteenä olevalla lomakkeella (Excel), jonka ‘ohjeet’ -välilehdeltä löytyy ohjeet lomakkeen täyttöön ja lähettämiseen.

Pyrinnön kulukorvauskaavake 2021 Hiihto