Arvot

OHO-periaate

Järjestämme toimintaa, jossa viihtyvät niin Oravat, Huoltajat kuin Ohjaajatkin.

Tasapuolisuus

Otamme huomioon kaikki lapset.

Tarjoamme lapsille suunnistuksessa niin harrastus- kuin kilpailutoimintaa.

Laatu

Oravapolku on hyvin organisoitu ja suunniteltu.

Harjoitukset ovat monipuolisia ja ohjaajat osaavia.

Suunnistusilo

Suunnistus on iloinen koko perheen harrastus.

Oravapolku tavoittelee iloa kaikkeen tekemiseen.

Tämä pätee niin oraviin, huoltajiin kuin ohjaajiinkin.

Kasvatuksellisuus

Oravapolku auttaa lapsia rakentamaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntopohjaa elämälle.

Tähän kuuluu keskeisesti hyvien tapojen ja sovittujen sääntöjen noudattaminen.

Luonnon kunnioittaminen

Oravapolku auttaa lapsia rakentamaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntopohjaa elämälle.

Tähän kuuluu keskeisesti hyvien tapojen ja sovittujen sääntöjen noudattaminen.