Kilpailuohje

Pyöräsuunnistuksen SM-kilpailu

9.6. sprintti

10.6. pitkä matka

Ohje on alustava. Lopullinen ohje on luettavissa kilpailukeskuksessa 9.6.

Kiitämme maanomistajia mahdollisuudesta järjestää kilpailut Pinsiön ympäristössä. Kilpailemme osin luonnonsuojelualueilla, joiden käyttöön olemme saaneet luvan mm. ELY-keskukselta.

Suunnistajat osaavat huolehtia siisteydestä. Huolehdithan, että maastoon ei jää jälkeesi mitään roskia!

Säännöt

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja erillisohjeita sekä kilpailun järjestäjän ohjeita.

 • Kypärän käyttö on pakollista.
 • Oikominen on sallittu.
 • Kilpailijan on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä ja toimitsijoiden ohjeita liikkuessaan muun liikenteen seassa yleisillä kulkuväylillä.
 • Kohtaavat kilpailijat väistävät toisiaan oikealta.
 • Kilpailijan on kehotuksesta väistettävä takaa tulevaa nopeampaa kanssakilpailijaa.
 • Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa yleisten teiden ylityksissä.
 • Alikulkutunnelissa ajetaan oikeaa puolta.
 • Kilpailijoiden tulee huomioida, että alueella liikkuu myös muita ulkoilijoita.

Toimihenkilöt

 • Kilpailunjohtaja Katri Lilja, p. 045 134 9466, katri.minna(a)gmail.com
 • SM-kilpailun TA Mika Rantala
 • WRE-valvoja Arto Voutilainen
 • Ratamestariryhmä Katri Niittymäki ja Markku Rissanen
 • Tiedottaja Heikki Tukiainen p. 040 561 5020
 • Lähtö Markus Ritala
 • Tulospalvelu Keijo Viilo
 • Tuomarineuvoston puheenjohtaja Anders Lindahl, jäsenet: Heikki Peltonen ja Ari Enroth.

Saapuminen

Kilpailukeskuksen osoite on Sasintie 555, Hämeenkyrö.

Opastuksen alku on valtatiellä 3 (Tampere-Vaasa) Pinsiön tienhaarassa. Osoite: Vaasantie 900, Ylöjärvi. Opastus on paikoillaan 9.6. klo 9.00 alkaen. Kulku kilpailukeskukseen vain opastuspisteen kautta. Kilpailukeskukseen ei saa saapua lännestä Sasinteitä tai etelästä Pinsiöntietä.

SM-kilpailun pyöräsuunnistajat ohjataan ensisijaisesti lähinnä kilpailukeskusta oleville pysäköintialueille (300-500 m kilpailukeskuksesta), ei tien varteen. Pysäköinnin ohjaajat erottelevat saapujat näkyvissä olevien pyörien mukaan. Mikäli pyöräsi on tavaratilassa, kerro ohjaajille olevasi pyöräsuunnistaja.

Maasto

Sprintti
Sprinttikilpailu käydään Pinsiöläisessä harjumaastossa, joka jakaantuu kolmeen maastonosaan: harvennushakattuun sekametsään, soranottoalueeseen sekä tuoreeseen ja kuivaan kangasmaastoon. Polut ovat metsäkoneurilla, sorapohjaisilla alueilla ja autosafarialueella melko pehmeitä. Nopeimmillaan polut ovat kangasmetsässä.

Kilpailualueen läpi kulkeva Sasintie on osin kielletty. Noudattakaa kartan merkintöjä. Sallitut ylityspaikat ovat valvottuja.

Sprintin radat tarjoavat sekä teknisesti että taidollisesti haastavaa suunnistusta monimuotoisessa maastossa. Sprintin maastossa on oma vauhti kyettävä säätelemään maastonosien mukaan.

Pitkä matka

Pitkän matkan kilpailu käydään ihanteellisessa pyöräsuunnistusmaastossa. Kapea harjualue tarjoaa niin vauhdikkaita neulaspolkuja, leveää kuntoilu-uraa kuin teknisesti haastavaa polkuakin. Korkeuseroja tulee jokaiselle radalle, joten reitinvalinnoilla on suuri merkitys pitkän matkan onnistuneessa toteutuksessa.

Maastossa on karttaan merkityllä paikalla juomapiste, jossa on järjestäjien tarjoamana vettä mukeissa. Halutessaan kilpailija voi täyttää juomapullonsa järjestäjien vedellä.

Kielletyt alueet

Pihapiirit ovat kiellettyjä alueita. Niiden lisäksi karttaan on merkitty kielletyn alueen tai kielletyn kulku-uran merkillä alueita, joita kilpailija ei saa käyttää.  Kielletyillä alueilla liikkuneet kilpailijat hylätään.

Kartta

Pyöräsuunnistuksen tulostekartta 6/2018, kartoittajat Markku Rissanen ja Elias Kuukka. Kartan viimeistely Mapline, tulostus Grano.

Lauantaina sprintissä kartan mittakaava on 1:7500 kaikissa sarjoissa, käyräväli 5m, koko A4. Kartanvaihto on kaikissa sarjoissa. Kilpailijat saavat molemmat kartat lähdössä yhteen nidottuina.

Sunnuntaina pitkällä matkalla on sarjoissa D55-D80 ja H70-H80 mittakaava 1:7500, käyräväli 5m, koko A3. Muissa sarjoissa 1:12500, käyräväli 5m koko A4. Kartanvaihto / kartanvaihtoja on kaikissa sarjoissa. Rastinumerointi uudella karttalehdellä jatkuu vanhan karttalehden numerosta. Kilpailijat saavat kaikki kartat lähdössä yhteen nidottuina.

Keväällä karttaan on päivitetty uusia metsään syntyneitä metsätraktorin ajouria. Kartan ja maaston kulkunopeuden yhtenevyys on tarkistettu ja samalla on pyritty saamaan uramerkintöjen ja maaston yhteneväisyys mahdollisimman havainnolliseksi. Kielletyt alueet ja tiet sekä etenemiseen vaikuttavat esteet on merkitty karttaan.

Rastikoodit on merkitty karttaan rastinumeroiden perään.

Radat

Kilpailusuoritusten kesto on suunniteltu ohjeaikojen ylärajoille.

Ratapituudet

Rastit ja leimaus

Leimausjärjestelmä
Kilpailussa käytetään EmiTag-leimausjärjestelmää. Kilpailijoille, jotka eivät ole ilmoittaneet EmiTag-numeroa on varattu vuokraranneke, jonka saa infosta hintaan 8 €, käteismaksu. Numeron muutoksesta peritään infossa 5 €. Vuokra-EmiTagit palautetaan kilpailujen jälkeen infoon. Palauttamattomasta vuokra-EmiTagista veloitetaan 90 €.

Mallirasti on nähtävillä kilpailukeskuksessa. EmiTag-rannekkeen toimivuuden voi tarkistaa mallirastilla. EmiTag-rannekkeen toimivuudesta vastaa kilpailija.

EmiTagin-numeron tarkastus
Tarkista lähtöluettelosta, että EmiTag-rannekkeen numero on oikein. Virheellinen EmiTag-numero on vaihdettava infossa ennen lähtöpaikalle siirtymistä. EmiTag-numeron tarkistaminen on kilpailijan omalla vastuulla. Väärällä EmiTag-rannekkeella kilpailemisesta seuraa hylkäys.

Rastit
Rasteilla on EmiTag-laite koodillisena ja rastilippu. Rastit on sijoitettu ajouran viereen ja ovat leimattavissa vauhdista. EmiTag-leimasinlaite ja koodi on kiinnitetty puuhun tai tolppaan, rastilippu on leimasimen alapuolella.

Älä kaada leimasintolppia. Niihin ei saa nojata tai muuten ottaa tukea. Leimaus onnistuu leimasinta koskettamatta molemmilta puolin tolppaa.

Kilpailunumerot

Kaikki kilpailijat käyttävät pyörän ohjaustankoon kiinnitettävää kilpailunumeroa. Numerot ja kiinnitystarpeet ovat noudettavissa infosta. Samaa kilpailunumeroa käytetään molempina päivinä. Kilpailunumerot kerätään sunnuntaina pois maalissa. Vain lauantaina kilpailevat palauttavat kilpailunumeron infoon lauantaina. Kadonneesta tai palauttamattomasta kilpailunumerosta veloitetaan 20e.

GPS-seuranta ja netti-TV

Sarjoissa D21, H21, D20 ja H20 nimetyt kilpailijat käyttävät GPS-seurantalaitetta. Lista GPS-seurattavista kilpailijoista julkaistaan kilpailusivuilla.

GPS-seurantalaitteen käyttäminen on pakollista. Laitetta on kannettava joko järjestäjiltä saatavassa kantoliivissä (liivin voi laittaa pyöräilypaidan alle) tai teipattuna karttatelineeseen. Laitteen voi laittaa paidan taskuun, jos pyöräilypaidassa on erillinen GPS-tasku vetoketjulla.

Laitteen ja kantoliivin saa lähdössä, 15-10 min ennen omaa lähtöä. Lähdössä on pieni pukeutumissuoja.

Kilpailusta toteutetaan netti-TV lauantaina ja sunnuntaina, joka on katsottavissa kilpailun aikana ja myöhemmin. Lähetyksen linkki julkaistaan kilpailusivuilla.

GPS-seurannan linkki julkaistaan, kun viimeinen kilpailija lähtee.

Lähdöt

Lähtöluettelo

Sprintti Ensimmäinen lähtö on klo 12.00. Matkaa lähtöön ~ 3,7 km –  viitoituksen väri selviää opaspaalulta. Viitoitukselta ei saa poiketa.

Varaa riittävästi aikaa, sillä lähtöviitoituksen polkuosa on erittäin hidas. Järjestäjät ovat mitanneet rauhallisella nopeudella ja osin taluttaen matkan kestoksi 25 min.

Verryttelyalue on lähtöviitoituksella. Lähdössä ei ole käymälää eikä varustekuljetusta.

Iäkkäimpien kilpailijoiden on mahdollista siirtyä lähtöön omalla autokuljetuksella. Tarkemmat ohjeet saa infosta. Tätä mahdollisuutta voivat käyttää ne kilpailijat, joiden kilpailumatka on samanmittainen kuin matka lähtöön. Auton saattopaikalta kilpailijat polkevat lähtöön, n. 400 m. HUOM: Saattajan on autolla kääntyessään varottava vilkasta liikennettä valtatiellä!

Pitkä matka Ensimmäinen lähtö klo 10.00.Matkaa lähtöön ~ 3.6 km – viitoituksen väri selviää opaspaalulta. Lähtöviitoitus kulkee asfalttitietä. Viitoitukselta ei saa poiketa.

Verryttelyalue on lähdön pihapiirissä sekä asfalttitietä koilliseen, kevyenliikenteen väylällä. Kilpailijat saavat verrytellessään alittaa valtatien kevyenliikenteen väylää pitkin ja verrytellä valtatien toisella puolella.

Toiminta lähdössä

 • 4 min.: kilpailija kutsutaan lähtöön. Kilpailijan tulee käyttää kypärää.
 • 3 min.: EmiTag-rannekkeen nollaus
 • 2 min.: kilpailija voi tutustua mallikarttaan
 • 1 min.: kilpailija saa ottaa kartan
 • 0 min.: lähtö tapahtuu lähtökellon äänimerkistä

Maali

Karttaan ja maastoon on merkitty kielletty alue viimeisen rastin tuntumaan. Kielletyn alueen puolella on suunnistuksen kilpailumaasto. Maastossa kielletyn alueen yhtenäinen viitoitus jatkuu hieman pohjoisemmaksi kuin merkintä kartalla.

Viimeiseltä rastilta on viitoitus maaliin. Aika otetaan maalilinjan ylityksestä. Maaliintulon jälkeen kilpailija siirtyy toimitsijan ohjeiden mukaisesti leimantarkistukseen. Itkumuuri sijaitsee leimantarkistuksen yhteydessä. Maali suljetaan sprintissä klo 15:30 ja pitkällä matkalla klo 15.

Kilpailukartat kerätään maalissa viimeisen kilpailijan lähtöön asti.

Keskeyttäminen

Keskeyttäneet kilpailijat ilmoittautuvat maalissa ja käyvät leimantarkistuksessa.

Rikkomusilmoitus

Mahdollinen rikkomusilmoitus tulee jättää kilpailun johdolle viimeistään 10 minuuttia sen jälkeen, kun viimeinen kilpailija on tullut maaliin.

Palkinnot

Kilpailussa jaetaan SM-mitalit kunkin sarjan kolmelle parhaalle ja plaketit sijat 4-6 saavuttaneille sarjoissa H21, D21, H20, D20, H17, D17, H15 ja D15. Kunniapalkintoja. Palkintojenjaon aikataulusta ilmoitetaan kuulutuksella ja ilmoitustaululla / tulostaululla.

Avoin sarja – kuntosuunnistus

Kumpanakin päivänä on pyöräsuunnistuksessa kuntosuunnistusmahdollisuus A- ja B-radoilla kilpailijoiden jälkeen. Kuntosuunnistusilmoittautuminen ja karttamaksu (12 €) suoritetaan infoon, jossa annetaan alustava lähtöaika. Lähtöpaikat ovat samat kuin SM-kilpailussa. EmiTagin (8 €) ja karttatelineen (5 €) voi vuokrata infosta.

Käy infossa ilmoittautumassa kuntosuunnistukseen lauantaina klo 13 mennessä ja sunnuntaina klo 11 mennessä.

HUOM: Avoimessa sarjassa ei voi käyttää samaa EmiTag-ranneketta, joka on käytössä SM-kilpailussa lauantaina tai sunnuntaina.

Katso kunto­suunnistajien tarkemmat ohjeet: http://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/pysu-sm18/avoin/

Ravintola

Kilpailuravintolassa on myynnissä keittoa lauantaina ja sunnuntaina. Lisäksi mehua, kahvia, munkkeja, sämpylöitä ja makeisia yms. sekä makkaraa ja lättyjä grillipisteessä.

Muut kilpailu­keskus­palvelut

 • Ensiapu
 • Käymälä
 • Kilpailijoiden pesumahdollisuus
 • Maksuton muksula, sekä maksullinen Rastiralli.
 • Varustemyyntiä, myös pyörätarvikkeita

Sisätilaa ei ole. Majoittuminen ei ole mahdollista.

Pyörien pesumahdollisuus on sovittu Ylöjärven Shellille, os. Vanha Vaasantie 1, 33470 Ylöjärvi. Kilpailukeskus on pohjavesialuetta, jossa ei saa pestä pyöriä.

Kilpailukeskuksen läheisyydessä on Pinsiön kyläkauppa, josta on saatavissa mm. jäätelöä.

Pinsiön kyläyhdistyksellä on lauantaina Avoimet kylät -päivä yhdistyksen laavulla, jossa mm. lettuja. Laavulle on vapaa pääsy klo 13.30 alkaen.

Toivotamme hyvää kilpailuonnea!

Tampereen Pyrintö