Tävlingsdirektiv

FINSKA MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR I MTBO

9.6. Sprint

10.6. Långdistans

Tävlingsdirektiven är preliminära. Slutgiltiga versionen finns att läsa på TC 9.6.

Vi tackar markägare för att få möjlighet att arrangera tävlingen i Pinsiö. Tävlingarna arrangeras till en del i naturskyddsområden och lov till detta har getts av bla NTM-centralen.

Orienterarna kan hålla rent efter sig. Var snäll och ta reda på all skrep efter dig i terrängen.

Regler

I tävlingen tillämpas Finska Orienteringsförbundets (SSL) regler samt arrangörens direktiv.

 • Användningen av cykelhjälm är obligatoriskt under tävlingen.
 • Det är tillåtet att gena och cykla genom skogen.
 • Ordinarie trafikregler gäller och deltagare skall även följa arrangörens anvisningar när de rör sig på allmänt trafikerade vägar och vara försiktiga speciellt vid passage över vägar.
 • Mötande cyklister ska väja åt höger.
 • Deltagarna ska också väja på uppmaning av snabbare cyklister.
 • I cykeltunnlar gäller högertrafik.
 • Tävlanden bes om att ta i beaktande att också många motionärer rör sig i tävlingsterrängen.

Funktionärer

 • Tävlingsledare: Katri Lilja, p. 045 134 9466, katri.minna(a)gmail.com
 • TA: Mika Rantala
 • WRE-kontrollant: Arto Voutilainen
 • Banläggare: Katri Niittymäki och Markku Rissanen
 • Informatör: Heikki Tukiainen 0405615020
 • Start: Markus Ritala
 • Resultat: Keijo Viilo
 • Jury: ordförande Anders Lindahl, medl Heikki Peltonen, medl nn

Ankomst

Adress till TC är  Sasintie 555, Hämeenkyröo. Vägvisning från Riksväg 3 (Tammerfors-Vasa) vid vägkorsning till Pinsiö. Adress: Vaasantie 900, Ylöjärvi. Vägvisningen är på plats fredagen 9.6. kl 9.00 och framöver. Ankomst till TC är tillåtet enbart via tävlingens vägvisning. Det är förbjudet att ankomma till TC från väster via Sasintie eller från söder via Pinsiöntie. 

Deltagare som tar del i FM-tävlingen vägvisas till parkeringsplatsen som är närmast TC (300-500m ifrån), ej till vägparkeringen. Arrangörerna vägvisar bilarna enligt synliga cyklar. Vänligen berätta till arrangören om du har cykeln i bagageutrymmet och tar del i FM-MTBO.

Terräng

Sprint
Sprinttävlingen arrangeras i åsterräng som har tre olika terrängtyper: gallrad blandskog, sandgropsområden samt torr tallhed. Stigarna är ganska mjuka vid skogsbruksleder, sandområden och bilsafariområden. De snabbaste stigarna finns i tallhedsområderna. Sasintie som går genom tävlingsområdet är delvis förbjudet att cykla. Följ kartans symboler. Tillåtna övergångsställen är bemannade. Sprintbanorna bjuder körtekniskt och orienteringsmässigt på krävande banor i mångsidig terräng. I sprintterrängen krävs fartreglering enligt terrängens krav.

Långdistans

Långdistanstävlingen avgörs i ideal MTBO-terräng. Det smala åsområdet bjuder på snabba barrbelagda stigar, breda motionsspår samt körtekniskt krävande stigar. Det är kuperat på banorna och således har vägvalen stor betydelse i den lyckade långdistansprestationen.

I terrängen finns på kartan utmärkta platser vatten serverat i muggar. Deltagare kan fylla på vatten i egna drickflaskor vid dessa dricksplatser.

Förbjudna områden

Det är förbjudet att cykla på bebodda gårdar (olivgrönt). Dessutom är det förbjudet att cykla på områden eller leder som är märkta ut på kartan med förbjudet område eller förbjuden led -symboler. Tävlanden som använder förbjudna områden diskvalifiseras. 

Karta

Mtbo-utskriftskarta 6/2018, kartritare Markku Rissanen och Elias Kuukka. Kartans finslipning Mapline, utskrift Grano.

Lördag (sprint):  Kartskala i samtliga klasser 1:7500, ekvidistans 5m, storlek A4. Kartbyte i samtliga klasser. Deltagare får båda kartorna i starten. Kartorna är ihophäftade.

Söndag (långdistans): Kartskala för D55-D80 och H70-H80 är 1:7500, ekvidistans 5m, storlek A3 och i alla andra klasser 1:12500, ekvidistans 5m, storlek  A4. Kartbyte/ kartbyten i alla klasser. Kontrollsiffrorna fortsätter på andra kartan med kontrollsiffran på första kartan. Deltagaren får alla kartor i starten och kartorna är ihophäftade.

På våren har kartan reviderats och nya körled för skogstraktorer har uppdaterats på kartan. Framkomligheten både i terräng och körleder har granskats så att kartan skulle ge en så bra överblick av terrängen och körlederna som möjligt. Förbjudna områden och vägar samt hinder som påverkar framkomligheten är utmärkta på kartan. Kodsiffrorna är tryckta på kartan intill kontrollnumret.

Banor

Banlängderna är nära de maximala tillåtna i samtliga klasser.

Banlängder

Kontroller och stämpling

Stämplingssystem
I tävlingen används EmiTag stämplingssystem. Tävlanden som ej angivit EmiTag-bricknummer vid anmälan tilldelas hyrbricka  som avhämtas från tävlingsinfo mot en avgift på 8 euro. Kontant betalning. Vid byte av bricknummer debiteras 5 euro. Hyresbrickorna returneras efter tävlingen till tävlingsinfo. Ej återlämnad  EmiTag-bricka debiteras med 90 euro.

Modellkontroll finns vid TC. Vid modellkontrollen är det möjligt att testa EmiTag-brickans funktion. Tävlanden är ansvarig för att EmiTag-brickan fungerar i tävlingen.

Kontroll av EmiTagin-numret
Kontrollera i startlistan att EmiTag-brickans nummer är rätt. Fel EmiTag-nummer ska ändras i infon innan tävlingen och innan deltagaren tar sig till startplatsen. Deltagaren har ansvar över att rätt EmiTag-bricka används i tävlingen. Deltagare med fel EmiTag-bricka diskvalificeras.

Kontroller

Vid kontrollerna finns en EmiTag touch-free enhet och en orange-vit skärm. Kontrollerna har placerats vid sidan om körledet och det är möjligt att stämpla i farten. EmiTag-touch-free enheten och kodsiffran  är fast i ett träd eller en stolpe och skärmen hänger under stämplingsenheten.

Observera att ställningar inte är avsedda för inbromsning eller stöd vid stämpling. Det är förbjudet att luta eller stödja sig mot stolpen. Det är möjligt att stämpla utan att röra vid enheten från båda sidorna av stolpen.

Nummerlappar

Samtliga deltagare använder nummerlappar som fästs vid framsidan av cykeln. Nummerlapparna samt knippband för fästning finns att hämta från tävlingsinfo. Samma nummerlapp används båda dagarna. Nummerlapparna samlas bort efter tävlingen på söndagen. Tävlanden som tävlar enbart på lördagen returnerar  nummerlappen till infon efter tävlingen. Ej återlämnad nummerlapp debiteras med 20 euro.

GPS-uppföljning  och webb-TV

I klasserna D21, H21, D20 ja H20 använder anvisade deltagare en GPS-sändare. Lista på deltagare som använder GPS-sändare anges på tävlingens internetsidor.

Det är obligatoriskt för de nominerade tävlanden att använda GPS-sändare. Enheten skall bäras antingen i västen som arrangören lånar (västen kan bäras under cykeltröjan) eller enheten kan tejpas i kartstället. Enheten kan även placeras i en speciell gps-ficka försedd med dragkedja, om tävlanden har en sådan tröja. Enheten och västen utdelas vid start 15-10 min före deltagarens starttid. I starten finns ett litet omklädningsskydd för ombyte. 

Tävlingen sänds i webb-TV båda dagarna. Sändningen kommer ses online och senare. Länk till sändningen publiceras på arrangörens webb-sida efter att sista deltagaren har startat.

Starter

Startlistor

Sprint Första start kl 12.00. Avstånd till start ~ 3,7 km – kolla snitslingens färg  vid infostolpen. Deltagare får ej avvika från snitslingen på väg till start. Reservera tillräckligt med tid på väg till start då stigen som används är extra svårframkomlig. Arrangören estimerar att med lugn fart och delvis promenerande tar det 25 min att ta sig fram till starten. Uppvärmningsområdet är den snitslade rutten till starten. Ingen toalett eller skjuts av överdragskläder vid start.

Äldre tävlande har möjlighet att förflytta sig till start med egen bilskjuts. Detaljerade anvisningar om detta ges vid tävlingsinfo. Skjutsmöjlighet har tävlanden som har lika lång bana som avståndet till start. Bilskjutsningens vändplats är 400m från start. Tävlanden cyklar sista biten. OBS: Bilchauffören skall vara försiktig i trafiken vid riksvägen då hen svänger tillbaka till TC! 

Långdistans Första start kl 10.00. Avstånd till start  ~ 3.6 km – kolla snitslingens färg vid infostolpen. Snitslingen till start följer asfaltväg. Tävlanden får ej avvika snitslingen på väg till start. Uppvärmning sker vid startområdet samt längs med asfaltväg (cykelväg)  mot nordost. Tävlanden får cykla längs cykelväg via tunneln och värma upp på andra sidan om riksvägen.

Startarrangemang

 • 4 min: Namnupprop av deltagarna. Obligatoriskt att använda hjälm.
 • 3 min: Nollning av EmiTag-brickan
 • 2 min: Tävlingskarta till påseende
 • 1 min: Deltagarna får ta sin karta
 • 0 min: Start enligt ljudsignal

Mål

Vid sista kontrollen är tävlingsområdet och publikområdet avspärrat från varandra med snitsling. Snitslingen fortsätter lite mera norrut i terrängen än vad det är utmärkt på kartan. Snitsling från sista kontrollen till mål. Måltid registreras automatiskt vid mållinjen. Utcheckning enligt arrangörens vägledning. Målet stängs i sprint kl 15.30 och på långdistansen kl 15.00. Klagomur finns intill utcheckningen. Tävlingskartorna samlas in tills sista deltagare har startat.

Deltagare som utgått

Deltagare som utgått eller på annat sätt inte passerat mållinjen och avläsningen av brickan måste gå till utcheckningen för avläsning av EmiTag-brickan.

Protester

Eventuella protester bör inlämnas till tävlingsledning senast 10 min efter sista deltagarens målgång.

Priser

FM-medaljer delas ut till de tre bästa i respektive klass och plaketter till deltagare med placering 4-6 i klasserna  H21, D21, H20, D20, H17, D17, H15 ja D15. Även hederspriser. Tidtabell för prisutdelning anslås vid anslagstavlan samt via upplysning av speakern.

Öppen klass – motionsorientering

Efter tävlingarna har alla möjlighet att delta i MTBO-motionsorientering på  A- och/ eller  B-bana. Anmälan och betalning (12 euro) i infon. Deltagaren får en preliminär starttid och startplatserna är samma som FM-tävlingens startplatser. Möjlighet att hyra både EmiTag (8 euro) samt kartställ (5 euro) vid infon. Anmälan till öppna klasser lördag senast kl 13 och söndag senast kl 11. Observera att det inte är tillåtet att orientera med en EmiTag-bricka som används i FM-tävlingen på lördag eller söndag.

Öppna klassens/Motionsorienteringens anvisningar i detalj (på finska): http://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/pysu-sm18/avoin/

Servering

På TC finns matservering där vi serverar soppa, saft, kaffe, te, munkar, mackor, godis  samt grillkorv och plättar vid grillserveringen.

Service på TC

 • Första hjälp
 • Toalett
 • Dusch
 • Gratis barnövervakning
 • “Miniknat” (Rastiralli)
 • Sportförsäljning, även cykelutrustning

TC har inga utrymmen inomhus

Överattning förbjudet

Cykeltvätt vid Ylöjärven Shell, adress Vanha Vaasantie 1, 33470 Ylöjärvi. TC ligger vid grundvattenområde där tvätt av cyklar är förbjudet.

Intill TC finns butiken Pinsiön kyläkauppa, där det är möjligt att köpa t.ex. glass.

Lycka till i tävlingen!

Tampereen Pyrintö

STÄVLINGAR