Valvojan ja ratamestareiden lausunnot

Valvojan lausunto

Pyöräsuunnistuksen SM-sprintti ja -pitkämatka 2018 kilpaillaan upeilla, lajille hyvin soveltuvilla ulkoilualueilla. Aikataulu järjestelyille on ollut tiukka.  Syksyllä aloitettu alueen kartoitus on vaatinut paljon työtä ja polkukuvausta on tarkisteltu viime hetkille saakka.

Sprintti

Maasto on pääosin nopeaa hyväpohjaista soranottoharjua, mutta viime aikojen kuivat kelit ovat tehneet sorakuoppien reunamilla olevista hiekkapohjaisista poluista paikoin pehmeitä ja hankalia ajaa. Onneksi nämä kohdat on helpohkosti kierrettävissä. Hyvä näkyvyys helpottaa suunnistamista.

Ratojen alussa oleva sorakuoppa-alue on runsaspolkuinen ja viimeaikaiset metsäkoneurat vielä lisäävät alueen haastavuutta. Pitää olla tarkkana löytääkseen oikeat urat. Radan keskivaihe on selkeämpää, mutta pohjaltaan hitaampaa ja ajotaitoa vaativampaa. Reitinvalinnoissa kannattaa ottaa huomioon omat vahvuudet. Ratamestarit ovat pyrkineet luomaan vauhdikkaat radat, mielestäni siinä varsin hyvin onnistuen.

Pitkä matka

Alue on ulkoiluteiden halkomaa kangasharjua, jonka rinteet ovat paikoitellen jyrkkyydestä johtuen hitaita. Alueen polkukuvaus on ollut haastava. Itäosassa on runsaasti erilaisia uria, joista erottuvimmat on pyritty kuvaamaan mahdollisimman oikein. Urien leveys vaihtelee ja lopullinen kuvaus onkin monin paikoin kompromissi. Pääurat on yritetty saada erottumaan sivu-urista  ja tässä on onnistuttu melko hyvin. Radat ovat varsin runsasrastisia eikä kohtaamistilanteita voi välttää. Ottakaa huomioon niin kanssakilpailijat kuin muutkin ulkoilijat!

Mika Rantala
Helsingin Suunnistajat

Ratamestareiden lausunto

Tampereen Pyrinnön järjestämä pyöräsuunnistuksen SM -sprintti ja -pitkä matka kilpaillaan Pinsiön ja Julkujärven ulkoilualueella. Kilpailun erityispiirteenä on samaan aikaan kilpailtava jalkasuunnistuksen Grano Games. Yhdessä nämä kilpailut muodostavat Tampereen Tuplan. 

Pinsiö ja Julkujärvi ovat suosittua ulkoliikunta-aluetta ja maastossa on järjestetty vuosien varrella paljon suunnistustapahtumia.Tämä näkyy maastossa lukuisina polku-urina. Urakuvaus on koko kilpailualuueella Markku Rissasen käsialaa yhteistyössä kilpailun valvojien kanssa toteutettuna.

Kilpailuradat on suunniteltu ohjeaikojen ylärajoille. Sprintissä korostuu nopea päätöksenteko ja rohkea ajaminen. Pitkällä matkalla reitinvalinnat ja fyysinen jaksaminen mitataan kilpailijoiden kesken harjumaastossa. Pitkällä matkalla vettä on maastossakin tarjolla, mutta lämpimällä säällä on hyvä varata vielä omaakin juomaa mukaan.

Sprintissä maasto on kolmiosainen: soramonttualuetta, kuivaa- ja tuoretta kangasmetsää neulaspolkuineen sekä hitaampaa autosafarialuetta löytyy pyöräsuunnistajalle matkan varrelta.

Pitkän matkan kilpailumaasto on maastopyöräilijän toivemaa. Polut ja urat ovat nopeita. Nousuja ja laskuja tulee harjumaaston takia väistämättä. Osa niistä on varsin hurjia. Tämä tuo haasteita myös maastopyöräilyn tekniseen osaamisen. 

Molemmat kilpailualueet ovat kapeita. Radat leikkaavat toisiaan useaankin kertaan. Tämä edellyttää muiden kilpailijoiden huomioimista etenkin polkujen risteyksissä ja varovaisuutta teiden ylityksissä.

Kilpailukeskuksen sijainti vaikuttaa siihen, että jonkin verran on jouduttu tekemään totutusta poikkeavia ratkaisuja etenkin sprintissä. Matka lähtöön on hidas, joten varatkaa riittävästi aikaa sinne siirtymiseen.

Kilpailuissa on kartanvaihtoja jokaisella sarjalla. Pyydämme huomioimaan tämän valitessanne sopivaa karttatelinettä.

Ratamestareina toivotamme kilpailijoille hyvää kilpailuvirettä. Nauttikaa laatimiemme suunnistustehtävien ratkaisemisesta. Paras reitinvalinta on kyllä tarjolla.

Ratamestariryhmä Markku Rissanen ja Katri Niittymäki