Toimintaohje onnettomustilanteissa

Ohjeet tapaturmien (ja sairaskohtausten) ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on ilmoitettava tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle:

 • Katri Lilja, p. 045 134 9466.

Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkkaile tapahtuma-alueella erityisesti seuraavia asioita:

 1. Tarkkaile tapahtuma-alueella kompastumis-, liukastumis- ja kaatumisvaaroja, kuten kulkureiteillä olevia sähköjohtoja sekä lattian/maaston/rakenteiden liukkautta ja epätasaisuutta jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
 2. Tarkkaile tapahtuma-alueella tippumis- ja putoamisvaaroja, kuten lunta, jäätä, puita ja puunoksia, tilapäisiä rakennelmia jne. Estä liikkuminen vaarallisella alueella ja korjaa puute mahdollisuuksien mukaan.
 3. Estä yleisön pääsy kosketuksiin vaaraa aiheuttavien esineiden ja alueiden, kuten grillien ja muiden kuumien esineiden, nestekaasun ja palavien nesteiden käyttö- ja säilytyspaikkojen sekä aggregaattien jne. kanssa.
 4. Tarkkaile yleisön kuntoa ja puutu etupainotteisesti.

Osoite lauantaina ja sunnuntaina 9.-10.6.:

 • Yltä ja alta -taideteos,
 • Sasintie 555, Hämeenkyrö

Sairaskohtaus-/ tapaturmatilanteessa

 1. Kutsu paikalle tapahtuman ensiapuvastaava Päivi Annila  p. 040 506 5551.
  Toimi hänen antamiensa ohjeiden mukaisesti. Mikäli ensiapuvastaava ei pääse välittömästi paikalle, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
 2. Selvitä, mitä on tapahtunut. Saatko henkilön hereille?
  Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Jos henkilö ei herää,
  Soita hätänumeroon 112, mieluiten sovelluksella 112.
  Voit myös huutaa apua, ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoituksen numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa.
 3. Käännä autettava selälleen ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? Avaa hengitystie.
  Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. Arvioi onko hengitys normaalia, epänormaalia tai se puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia.
  -> Hengitys on normaalia.
  Käännä henkilö kylkiasentoon. Huolehdi, että hengitystie on avoin ja henkilö hengittää normaalisti. Seuraa ja tarkkaile hengitystä ammattiavun tuloon asti.
  -> Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu.
  Aloita elvytys
 4. Aloita paineluelvytys.
  Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5–6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen.
 5. Puhalla 2 kertaa.
  Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia.
 6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2 (30 painallusta ja 2 puhallusta)
  kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

Ohjeet tulipalojen ennaltaehkäisyyn

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle

 • Katri Lilja p. 045 134 9466.

Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

 1. kaikki sähkölaitteet ja -asennukset ovat kunnossa. Rikkinäisiä tai viallisia sähkölaitteita ja -johtoja ei saa käyttää.
 2. ulkotiloissa käytetään vain ulkokäyttöön tarkoitettuja sähkölaitteita ja  -johtoja
 3. tupakointi tapahtuu vain merkityillä tupakointialueilla ja käytössä on vain palamattomasta materiaalista valmistettuja tuhkakuppeja
 4. kynttilät on sijoitettu palamattomalle alustalle ja niiden käyttöä valvotaan koko ajan. Käytössä olevat kynttilät ovat turvakynttilöitä.
 5. ruoanvalmistuspisteiden läheisyydessä ei ole palavaa materiaalia ja että kunkin laitteen vaatiman turvaetäisyyden täyttyvät
 6. kaikki sisusteet ja somisteet ovat paloturvallisia (syttyvyysluokitus SL1 tai vastaava). Poista käytöstä sisusteet, joiden syttyvyysluokituksesta ei voida varmistua.
 7. rakennuksen ja rakennelmien ulkoseinustalla sekä katsomoiden alla ei säilytetä palavaa materiaalia
 8. poistumisreiteillä ei ole tavaraa ja että poistumisreitit sekä kulkureitit ovat esteettömät
 9. alkusammutuskalusto on käytettävissä, esteettömästi saatavilla ja merkitty asianmukaisesti
 10. palo-ovet ovat suljettuina ja salvattuina
 11. pelastustiet ovat esteettömät
 12. kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot ovat kytkettyinä käyttö- ja kulutuslaitteisiin, eikä tapahtuma-alueella säilytetä irtopulloja.

Tulipalotilanteessa

Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle:

 • Katri Lilja p. 045 134 9466

ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Pelasta ja varoita

 • Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi.
 • Pelasta ja varoita välittömässä vaarassa olevia. Älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan.

Sammuta

 • Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo on vielä hallittavissa.
 • Älä sammuta vedellä rasvapaloa, rasvapalo leviää räjähdysmäisesti jo pienestä vesimäärästä.
 • Vältä savukaasujen hengittämistä. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttövalmiina.
 • Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sulkemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Jos palavaan tilaan johtava ovi on kiinni ja kahva tai ovi on kuuma, älä avaa ovea.

Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.

 • Muista! Savu tappaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa. Älä koskaan poistu savuiseen tilaan.

Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto.

Opasta pelastushenkilöstö paikalle.

Toimenpidejärjestys voi vaihdella tilanteen mukaan!

HÄTÄNUMERO 112

 1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
 2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
 3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA:
  • Lauantai ja sunnuntai: Sasintie 555, Hämeenkyrö.
 4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
 5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
 6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

Opasta apu paikalle. Soita uudelleen jos tilanne muuttuu.

Ohjeet sääolosuhteisiin varautumiseen

Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, että yleisö noudattaa niitä.

Kaikista turvallisuutta vaarantavista tilanteista sekä tehdyistä toimenpiteistä on tehtävä ilmoitus tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle

 • Katri Lilja p. 045 134 9466.

Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Tarkasta, että

 1. tilapäiset rakenteet on kiinnitetty asianmukaisin painoin
 2. tilapäiset rakenteet ja laitteet ovat kunnossa
 3. tilapäisten rakenteiden tuulirajat ovat tiedossa ja tunnet toimintamallin tuulen ylittäessä kyseiset rajat
 4. yleisö ja henkilökunta juovat riittävästi vettä lämpimällä ilmalla.

Vaikeassa sääolosuhteessa

Ilmoita vaikeasta sääolosuhteesta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle

 • Katri Lilja numeroon 045 134 9466

ja toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. Pyri rauhoittelemaan yleisöä.
 2. Mikäli sääolosuhde yltyy vaikeaksi, ohjaa yleisö pois tilapäisten rakennelmien, puiden ja irtaimiston läheisyydestä. Jos mahdollista, ohjaa yleisö siirtymään sisätiloihin (ei telttoihin!).
 3. Jos tapahtuma on sisätilassa, sulje ovet ja ikkunat. Älä päästä yleisöä ulkotiloihin. Odota sään tasaantumista.
 4. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.