VISIO, MISSIO JA ARVOT

VISIO

Pyrintö Cheer Team on yksi Suomen suurimmista cheerleading-harrastuksen tarjoajista. Laaja harraste- sekä kilpailutoiminta mahdollistaa monipuolisen ja laadukkaan lajin harrastus- ja kilpailumahdollisuuden kaikenikäisille ja –tasoisille harrastajille. Tarjoamme mahdollisuuden menestyä kansallinen ja kansainvälisellä tasolla joukkueissamme. Tuotamme positiivisia elämyksiä lajin parissa kaikille jaoston toiminnassa mukana oleville.

MISSIO

“Kasvetaan ja kehitytään yhdessä kohti yhteisiä ja omia tavoitteita, innostetaan terveelliseen elämäntapaan ja sosiaalisten taitojen oppimiseen lämminhenkisessä cheerleading-perheessä.”

ARVOT

Jaoston arvoja ohjaa voimakkaasti koko seuralle asetetut arvot. Jaostomme arvot ovat: tavoitteellisuus, yhteisöllisyys, tervehenkisyys, osaaminen ja vastuuntuntoisuus.

Sisäinen liekki (tavoitteellisuus)

   –    toiminta on suunnitelmallista ja sitä kehitetään tavoitteellisesti
   –    tavoitteita asetetaan yksilötasolta jaoston toiminnan tasolle asti
   –    jokaisen yksilön omia tavoitteita tuetaan ja niihin kannustetaan
   –    valmennus on suunnitelmallista, tavoitteellista ja laadukasta
   –    tarjoamme mahdollisuuden kilpailla lajin kilpailuissa
   –    kaikella tekemisellä on tarkoitus, joka tähtää asetettuihin tavoitteisiin

PCT-perhe (yhteisöllisyys)

   –    jokaisen panos on tärkeä
   –    jaostossa on kaikille yhteisiä tilaisuuksia
   –    kilpailuissa esiinnytään yhtenäisissä asuissa
   –    kaikki pääsevät mukaan toimintaan
   –    kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan
   –    ”tiiminä me ollaan vahvoja”
   –    olemme aktiivisesti yhteistyössä muiden jaostojen kanssa ja kannamme osamme koko seuran yhteisöön

Elämän kipinä (tervehenkisyys)

   –    kaikkia kannustetaan eteenpäin ja parempiin suorituksiin, positiivisessa ilmapiirissä
   –    jaoston vapaaehtoisia, luottamustoimisia ja palkallisia kiitetään säännöllisesti
   –    tunne ja innostus kuuluvat urheiluun
   –    noudatetaan terveitä ja urheilullisia elintapoja
   –    toimimme reilun pelin hengen ja puhtaan urheilun puolesta
   –    noudatamme lajiliiton ja Suomen antidoping -säännöstöjä
   –    jaosto on kasvattaja

Valo (osaaminen)

   –    valmentajia koulutetaan jatkuvasti ja jaosto tukee valmentajien kouluttautumista
   –    ideoita ja ajatuksia vaihdetaan yli joukkue-, jaosto- ja seurarajojen
   –    jatkuva tiedonnälkä ja kehittyminen
   –    opitaan yhdessä ja osataan yhdessä

Lämpö (vastuuntuntoisuus)

   –    olemme rehellisiä itseämme ja toisia kohtaan
   –    pidämme sen minkä lupaamme
   –    annamme tietoa toiminnastamme avoimesti ja tiedotamme asioista vääristelemättä
   –    kannamme oman osamme yhteiskunnallisesta kasvatus- ja nuorisotyöstä
   –    annamme panoksemme lajimme alueelliseen ja valtakunnalliseen kehittämiseen