Karttakoulu

Karttakoulussa 7-8 -vuotiaat lapset oppivat suunnistuksen perusasioita. Keskeisiä harjoitusmuotoja ovat rastireitti (RR), helppo avorata ja leikinomaiset suunnistus harjoitteet. Tavoitteena on, että lasten taidot riittävät yksinkertaisten reitinvalintojen tekoon aikuisen kanssa sekä uskallukseen lähteä yksin RR-radalle kesän aikana.

Harjoitukset perustuvat suunnistuksen ajatusmallin oppimiseen:  taita kartta, käytä peukalo-otetta, suuntaa kartta, suunnittele reitinvalinta, ennakoi tulevaa maastoa, lähde liikkeelle ja havainnoi maastoa.

Harjoituksiin sisältyy liikunnallisia harjoituksia, jotka luovat perustan metsäjuoksutaidolle. Harjoituksissa  toimitaan pienryhmissä, jolloin lapset tutustuvat toisiinsa ja oppivat uusia taitoja mielekkäässä ympäristössä.

Kilpailuista kiinnostuneita lapsia kannustetaan osallistumaan
kilpailuihin. Lähiseudun kilpailuista on hyvä aloittaa, ja niitä onkin
runsaasti tarjolla. Kilpailutoiminnasta on lisätietoa Oravien kilpailutoiminta -sivulla.

Metsässä liikutaan oman aikuisen tai ohjaajan kanssa pienissä ryhmissä.

Karttakoulun vastuuohjaajat
Terhi Heikkinen,
Mikko Turunen