Metsäkoulu

Metsäkoulu on alle kouluikäisten  ja heidän vanhempiensa perheryhmä. Metsäkoulussa opetuksen tavoitteena on saada lapset kiinnostumaan suunnistuksesta hauskana ja turvallisena harrastuksena sekä opettaa heille suunnistuksen perusasioita. Opetus perustuu leikinomaisuuteen, hauskaan yhdessäoloon sekä lapsia kiinnostavaan seikkailuun maastossa.

Harjoituksissa suunnistusta opetellaan käyttäen apuna monipuolisia harjoituksia, kuten rastireittiä (RR), helppoa polkuihin tukeutuvaa avorataa ja leikinomaisia suunnistus harjoitteita. Metsäkoulussa lapset oppivat lukemaan karttaa ja tekemään reitinvalintoja. Metsäkoulun oravat suunnistavat aina oman aikuisen kanssa, myös ohjaajia auttamassa metsässä.

Metsäkoulun vastuuohjaajat

Marjo Jännes-Malm,
Reeta Valve