Kompassikoulu

Kompassikoulu on 9-13 -vuotiaiden suunnistusryhmä, jossa jatketaan perehtymistä suunnistuksen perusasioihin ja myös uudet suunnistajat ovat tervetulleita. Samalla lähdetään rakentamaan varsinaisen suunnistuksen ajatusmallin – suunnitelma, ennakointi, havainnointi, varmistus – perusteita. Perustaitoja kuten kartan taittoa, peukalon paikoillaan pitämistä, kartan suuntaamista, reitinvalinnan suunnittelua sekä maaston ennakointia ja havainnointia vahvistetaan.

Kompassikoulussa harjoitellaan monentyyppisillä radoilla. Harjoitusten perusrata (10-avo) on helppo ja selkeisiin maastokohteisiin tukeutuva suunnistusrata ilman viitoitusta. Tämän lisäksi harjoitellaan rastireittiradalla (RR), tukireittiradalla (TR) ja monimuotoisilla suunnistus harjoitus radoilla.

Harjoituksissa vahvistetaan seuraavia taitoja:

  • kartan suuntaaminen maaston ja kompassin avulla
  • kartan ja maaston vertailu
  • kartan suuntaus/suunnanotto kompassilla ja suunnassa kulkeminen
  • kartan mittakaava ja kuljetun matkan arviointi
  • korkeuskäyrien ymmärrys
  • rastimääritteet
  • kartan luku liikkeessä (vilkaisutekniikka)

Harjoituksiin sisältyy suunnistusharjoittelun lisäksi alkuverryttelyä, metsäjuoksua, venyttelyä sekä juoksunopeutta, kehon hallintaa ja ketteryyttä lisääviä harjoitteita. Yhteishenkeä ja kaverisuhteiden muodostumista tavoitellaan vaihtelevin ryhmämuodostuksin ja leirien avulla.

Kilpailuista kiinnostuneita lapsia kannustetaan osallistumaan kilpailuihin. Lähiseudun kilpailuista on hyvä aloittaa, ja niitä onkin runsaasti tarjolla. Kilpailutoiminnasta on lisätietoa Oravien kilpailutoiminta -sivulla.

Kompassikoulun vastuuohjaat
Laura Tiits,
Kalle Laine