Rekisteriseloste

Tampereen Pyrintö Oravapolku

Henkilötietolain (523/1999 10§) mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Tampereen Pyrintö, suunnistusjaosto, Oravapolku
Pyhäjärvenkatu 5 H
33200 Tampere

Yhdyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Tero Viljanen
Puhelin: +358 50 5766481
Sähköposti: tero.viljanen[at]tampereenpyrinto.fi

Rekisterin nimi

Oravarekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Suunnistusharjoituksissa käyntikertojen seuraaminen henkilö- ja ryhmätasolla

Yhteydenpito suunnistaviin lapsiin ja heidän huoltajiin

Rekisterin tietosisältö

Lapsen tiedot

Etu- ja sukunimi, syntymävuosi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset allergiat ja sairaudet, käyntikerrat harjoituksissa

Huoltajan tiedot

Etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

Ohjaajan tiedot

Etu- ja sukunimi, käyntikerrat harjoituksissa

Rekisterin tietolähteet

Huoltajan oma ilmoitus lapsen ilmoittautumisen yhteydessä

Ohjaajan ja lapsen ilmoittautuminen käyntikerran yhteydessä

Rekisteritietojen luovutukset

Tietoja käyttävät Oravapolun johtaja, rahastonhoitaja sekä Oravapolkukoulun vastuuohjaajat (4 kpl). Lisäksi käyntikertojen kirjaajat näkevät käyntikertatilaston, mutta eivät yhteys- tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa rekisteröinti tai rajoittaa häntä koskevan rekisteritiedon määrää tietoisena siitä, että tämä saattaa vaikeuttaa yhteydenpitoa ja aiheuttaa turvallisuusriskin esimerkiksi lapsen loukkaantuessa tai eksyessä. Turvallisuussyistä käyntikertojen rekisteröintiä ei voi kieltää.

Yhteydenotot

Tarkastusta koskevat yhteydenotot, korjauspyynnöt, kiellot ja oikaisuvaateet tehdään kirjallisina ja allekirjoitettuna rekisterin yhdyshenkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Käyntitiedot kerätään manuaalisesti ja tallennetaan jälkikäteen sähköisesti. Manuaalinen aineisto hävitetään paperisilppurilla tai polttamalla tallennuksen jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Tiedostot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Oikeus tietojen käyttöön annetaan vain rekisteriselosteessa mainituille henkilöille. Rekisteriseloste on nähtävillä Tampereen Pyrinnön suunnistusjaoston internetsivuilla Oravapolun kuvakkeen takana.

Laadittu 8.11.2016